Ocena brak

Charakterystyka wybranych typów klimatów

Autor /Aron Dodano /23.09.2011

Klimat - to charakterystyczny dla danego obszaru zespół stanów pogody obserwowany i opisany co

najmniej po 10 latach.

Elementy klimatu:

- opady( suma opadów mierzona w milimetrach)

- temperatura

- amplituda temperatur

- ciśnienie

- siła i kierunek wiatru

- nasłonecznienie

Czynniki klimatotwórcze:

- szerokość geograficzna( im mniejsza tym cieplej- kąt padania promieni słonecznych)

- wysokość n.p.m ( im wyżej tym chłodniej)

- odległość od zbiorników wodnych ( duża odległość od morza to duże amplitudy temperatur)

- prądy morskie ( od lądu- przynoszą suche powietrze, od morza - wilgotne)

Strefy klimatyczne:

- równikowa

- zwrotnikowa

- podzwrotnikowa

- umiarkowana

- okołobiegunowa

Podstawowe odmiany klimatów:

- morski

- kontynentalny

- górski ( chłodny ,więcej opadów)

- odmiana monsunowa

Charakterystyka wybranych typów klimatów

STREFA KLIMATÓW RÓWNIKOWYCH

- równikowy wybitnie wilgotny ( N. Amazonki, Kotlina Kongo, Archipelag Malajski)

~ roczne amplitudy temp. nie przekraczają 5

~ średnia temperatura 24-25

~ cały czas lato

~ opady w ciągu całego roku powyżej 2000 mm

~ deszcze zenitalne ( położenie słońca w zenicie)

- podrównikowy wilgotny ( Wyż. Gujańska, Brazylijska, strefa Sahelu, północna Australia)

~ dwie pory deszczowe, dwie pory suche

~ opady poniżej 2000 mm , do 1000 mm

~ roczna amplituda temp. 10

-podrównikowy suchy

~ jedna pora deszczowa ( krótsza), pora sucha ( dłuższa)

~ opady 500-700 mm

STREFA KLIMATÓW ZWROTNIKOWYCH

- zwrotnikowy suchy ( lądowy, pustynny) ( Sahara, Płw. Arabski, Pustynia Kalahali, centr. Australia, Pustynia Atacama, W. Meksykańska, Pd. Stany Zjednoczone)

~ opady poniżej 250 mm

~ temp. najcieplejszych miesięcy ok. 30

~ dobowe amplitudy temp. wynoszą 40

- zwrotnikowy monsunowy ( pd. wsch. Azja)

~ półrocze letnie bardzo deszczowe, półrocze zimowe bardzo suche

~ temp. wahają się od 20-30

- zwrotnikowy morski ( Floryda, Miami)

~ ciepło

~ opady w ciągu całego roku

STREFA KLIMATÓW PODZWROTNIKOWYCH

- podzwrotnikowy morski ( śródziemnomorski) ( RPA-pd, USA- wsch. wybrzeże)

~ lata słoneczne, gorące bez opadów

~ zimy łagodne, bez mrozu i śniegu

- podzwrotnikowy suchy ( W. Irańska, Turcja, centr. Hiszpania, centr. St. Zjednoczone)

~ lata gorące i suche

~ zimy chłodne lub mroźne i suche

STREFA KLIMATÓW UMIARKOWANYCH ( Argentyna, Chile, Nowa Zelandia, śr. Ameryka Północna, Azja i duża część Europy)

- klimat umiarkowany ciepły

~ w każdym klimacie umiarkowanym ciepłym wyróżniamy odmianę morska i kontynentalna

~ klimat umiarkowany chłodny, w którym też wyróżniamy odmianę morską i kontynentalną

DO WSZYSTKICH:

~ wyróżniamy cztery pory roku

~ latem temp. sięgają 20 w strefie ciepłej i 15 w strefie chłodnej

~ zimy mroźne w strefie kontynentalnej ( Syberia) i łagodne w odmianie morskiej ( W. Brytyjskie)

STREFA KLIMATÓW OKOŁOBIEGUNOWYCH

- okołobiegunowy ( subpolarny) ( półn. Kanada, półn. Syberia- Azja, półn. Płw. Skandynawskiego)

~ pojawia się zjawisko dnia i nocy polarnej

~ brak klimatycznego lata ( 2-3 miesiace temp. do 10 )

~ zima długa, mroźna trwająca 9-10 miesięcy

~ opady śniegu do 300 mm

- biegunowy ( polarny) ( Antarktyda, Grenlandia)

~ zjawisko dnia i nocy polarnej

~ przez cały rok temp. ujemne ( -20 do -50 )

~ opady śniegu do 250 mm

Podobne prace

Do góry