Ocena brak

Charakterystyka ugrupowań krajów rozwijających się – sprzeczności i konflikty w ramach ugrupowania

Autor /Arnold Dodano /24.07.2011

Struktura ugrupowania i jego ewolucja. Na podstawie dochodu narodowego na głowę mieszkańca, rozwoju gospodarczego wyróżniono 3 grupy państw: zamożniejszych (Argentyna, Brazylia, Singapur, Bahama), biednych ( Arabia Saudyjska, Libia, Irak), najbiedniejszych ( kraje Afryki).

Formy współpracy krajów rozwijających się. Borykające się z różnymi problemami kraje rozwijające się próbują podejmować wspólne działania i koordynować współpracę w sferze gospodarczej, politycznej i wojskowej. Grupa 77 - utworzono w 1964 roku podczas obrad pierwszej konferencji NZ ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) w Genewie. Celem działania jest współpraca na rzecz obrony interesów ekonomicznych oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w rokowaniach z państwami wysoko rozwiniętymi. W 1967 roku podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych sformułowano jej program w Karcie Algierskiej. Ilość członków stale wzrasta, od połowy lat osiemdziesiątych było ich już 125. Organizacje tworzące regionalny wspólny rynek: Arabski Wspólny Rynek, Karaibskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Andyjski Wspólny Rynek, Org. współpracy gospodarczej i społecznej:

Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo - Wschodniej, Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej Azji Południowej. Na podstawie Układu o Współpracy Gospodarczej w Azji i Rejonie Pacyfiku, powstał największy na świecie region gospodarczy tworzony przez 18 państw Azji, strefy Pacyfiku, Ameryki Łacińskiej i Ameryki Północnej. Są to zarówno państwa wysoko gospodarczo rozwinięte (np. USA, Kanada, Japonia, Australia), jak i państwa rozwijające się (np. Filipiny, Tajlandia, Malezja, Chile). Ważną rolę odgrywa powstała w 1960 roku Organizacja Państw Eksporterów Ropy Naftowej. Państwa rozwijające się tworzą również wielkie org. regionalne: Ligę Państw Arabskich, Organizację Państw Amerykańskich i Organizacje Jedności Afrykańskiej.

Do góry