Ocena brak

Charakterystyka twórczej osobowości

Autor /Stounn Dodano /26.03.2007

Charakterystyka twórczej osobowości

Temat pracy: Charakterystyka twórczej osobowości

Osobowość człowieka kształtowana jest przez cechy biofizyczne jak też poprzez proces socjalizacji, która przystosowuje człowieka do życia w zbiorowości, umożliwia porozumienie się i inteligentne działanie w jej ramach, uczy jak się zachować, by osiągnąć cele życiowe.
Osobowość nie jest cechą gatunkową człowieka, lecz cechą indywidualną i kulturową, odnoszącą się do wzoru, do którego osiągnięcia zmierza proces wychowania i samowychowania.
Na osobowość twórczą składają się zarówno cechy typowe dla każdej jednostki twórczej, jak i właściwości indywidualne.
Ludzie, którzy są twórczy przejawiają dużą otwartość na świat, nowości, innych ludzi, łatwo przyswajają nowe informacje i transformują z łatwością wiedzę do nowych zastosowań. Wykazują stałą potrzebę nowości, zmiany, są tolerancyjni wobec dwuznaczności. Cechuje ich niezależność w myśleniu i działaniu oraz nonkonformizm, ale nie oznacza to, że nie potrafią współpracować, przeciwnie, cenią wiedzę, umiejętności i kreatywność innych i chętnie się uczą. Charakteryzują się dużą motywacją poznawczą, potrzebą osiągnięć i perseweracją (stałe wracanie do problemu, który ich nurtuje, a który uważają za interesujący). W pracy, w rozwiązywaniu problemów i w swoich pasjach są wytrwali.
Twórczość to proces budowania, powoływania do istnienia czegoś nowego, innego czego jeszcze nie było wcześniej. Proces ten musi być rozpatrywany nie jako produkt choroby, ale jako oznaka pełnego emocjonalnego, psychicznego zdrowia, jako wyraz samorealizacji normalnych zdrowych ludzi.
Proces twórczy by zaistniał, wymusza na nas posiadanie pewnych ściśle określonych cech osobowości, a dzięki owym cechom stajemy się autentycznymi.
Osoby twórcze wyróżniają się swoimi zainteresowaniami i postawami. Mniejsze znaczenie mają tu uzdolnienia intelektualne. Wielu twórczych ludzi charakteryzuje się niezależnością, intuicją i dużym poziomem samoakceptacji. Często są to introwertycy o bogatej fantazji. Nie dbają o opinię innych o nich samych i w związku z tym mogą swobodniej wyrażać własne myśli i idee. Osobowość twórcza dotyczy człowieka, który łatwo lub często wytwarza nowe, wartościowe dzieła, idee.
Twórcze osoby mają też większą wrażliwość estetyczną. Ich największą cechą jest jednak zdolność konstruktywnego rozwiązywania problemów.
Współczesność wyklucza ze swoich ram stagnację i zatrzymanie. Na piedestale naszych czasów wznoszą się ruch i zmiana, postęp i rozwój. W takim świecie nie każdy potrafi poruszać się swobodnie, nie każdy znajduje miejsce dla siebie i swych możliwości. Dlatego człowiek powinien być dziś wyposażony w takie cechy osobowościowe i umiejętności życiowe, które będą drogowskazami po zawiłych ścieżkach współczesności.

Do góry