Ocena brak

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓW - Układ wydalniczy i rozrodczy

Autor /Bruno Dodano /06.10.2011

- nerki typu ostatecznego (zanercza) o bardzo wysokim stopniu rozwoju

- mocz z nerek odprowadzany jest moczowodem wtórnym do pęcherza moczowego i dalej do cewki moczowej

- u samic uchodzi do tzw. zatoki moczopłciowej

- u samców końcowy odcinek służy również do wyprowadzania nasienia

- przyczyną rozchodzenia się dróg moczowych, pokarmowych i rodnych jest żyworodność

- dymorfizm płciowy (samiec większy od samicy - wyjątki: walenie, hipopotamy, tapiry)

- komórki jajowe ssaków są małe i zawierają mało materiału żółtkowego (wyjątek: stekowce)

- większość ssaków wykazuje tylko okresową aktywność rozrodczą

- okres rozrodczy ssaków nazywamy rują

- u ssaków zamieszkujących strefę umiarkowaną występuje charakterystyczna sezonowość aktywności płciowej (cykl regulowany hormonalnie za pomocą szyszynki związany z długością dnia)

- u ssaków zamieszkujących strefę równikową takich okresów może być więcej (wielorujowce)

Podobne prace

Do góry