Ocena brak

Charakterystyka ptaków - SKRZYDŁA

Autor /Bruno Dodano /06.10.2011

Ze względu na funkcję, którą pełnią najważniejszymi piórami są pióra skrzydeł, które pokrywając kończyny przednie, tworzą powierzchnię nośną podczas lotu. Rozróżnia się dwa rodzaje tych piór: jedne długie i wąskie, wyrastające seriami na zewnętrznej krawędzi ramienia, przedramienia i dłoni, które w pozycji spoczynku układają się jedne na drugich jak listewki wachlarza oraz drugie, krótkie i szerokie, rozłożone jak dachówki i przykrywające podstawę następnych, przez co nadano im nazwę pokryw skrzydłowych. Długie pióra nazywa się lotkami i dzieli się je na lotki pierwszego rzędu wyrastające z dłoni i drugiego rzędu wyrastające z przedramienia. Pióra, które wyrastają z kciuka, noszą zaś nazwę skrzydełka. Ilość lotek jest różna w zależności od gatunku, lecz w obrębie jednego gatunku pozostaje niezmienna. Również specjalną nazwę - sterówki - otrzymały długie pióra z ogona, które w locie pełnią funkcję steru. Sterówki, podobnie jak to jest w przypadku skrzydeł, posiadają u swojej podstawy pokrywy, zwane podogonowymi, zależnie od położenia.

Skrzydła dają ptakom dwa elementy niezbędne do lotu: siłę nośną i siłę napędową. Siłę napędową wytwarza ptak zagarniający powietrze skrzydłami, którymi porusza w sposób zbliżony do ruchu wioseł wioślarza, co nadaje jego ciału ruch do przodu. Jednakże nie wszystkie ptaki latają w ten sam sposób. Kaczki i krukowate na przykład, zawsze poruszają skrzydłami, natomiast orły i sępy, choć poruszają skrzydłami startując do lotu, gdy wzniosą się wysoko, wykorzystują naturalne prądy powietrza i szybują z rozpostartymi nieruchomymi skrzydłami. Istnieją gatunki, jak na przykład kuropatwy, które wykorzystują oba sposoby. Wiele małych ptaków wznosi się bijąc skrzydłami, po czym nagle składa ukośnie, aby potem zacząć wznosić się machając skrzydłami, znów rzucić się do dołu i kontynuować te naprzemienne ruchy. Jest to rodzaj lotu falującego.

Podczas gdy ssaki latające zazwyczaj poruszają się po ziemi, u ptaków zdolność latania nie przeszkadza w szybkim poruszaniu się po podłożu, a wiele z nich jest ponadto dobrymi pływakami. Większość ma nogi przystosowane do siadania na gałęziach, silnego ich chwytania i pozostawania nieruchomo przez wiele godzin w tej pozycji.

Podobne prace

Do góry