Ocena brak

Charakterystyka powiatu nyskiego

Autor /Aron Dodano /23.09.2011

Powiat nyski tworzą gminy: Głuchołazy ,Kamiennik ,Korfantów ,Łambinowice ,Nysa ,Paczków ,Pakosławice ,Otmuchów ,Skoroszyce .Nowo utworzony powiat jest regionem o szczególnym znaczeniu i niezwykłych walorach .O jego wyjątkowym znaczeniu decyduje przede wszystkim położenie w jednym z najpiękniejszych zakątków kraju -we wschodniej części Przedgórza Sudeckiego ,na Obniżeniu Otmuchowskim ,wzdłuż rzeki Nysy Kłodzkiej . Dogodne położenie tego regionu na skrzyżowaniu szlaków drogowych i kolejowych zapewnia dobre połączenia z dużymi ośrodkami gospodarczymi oraz z Republiką Czeską .

Jednym z atutów powiatu jest nie zdegradowane środowisko ,a także Jezioro Nyskie i Otmuchowskie będące miejscem wypoczynku ,rekreacji ,wędkowania i uprawiania sportów wodnych . Siedzibą Starostwa Powiatowego jest miasto Nysa ,liczące około 50 tysięcy mieszkańców .Jest ono trzecim pod względem wielkości miastem województwa opolskiego z dobrze rozwiniętym przemysłem ,głownie w branżach :elektromaszynowej ,motoryzacyjnej ,budowlano-montażowej ,spożywczej .Nyski przemysł charakteryzują dwie potężne firmy ,których produkty wykorzystywane są w całym kraju ,są to :

Zakład Urządzeń Przemysłowych S.A. oraz Daewoo Motor Poland Sp. z o.o. Oprócz tego można wymienić kilka innych firm z produkcją na skalę wojewódzką ,a są to : Chio Lilly Snack Foods Ltd.- wytwórca chipsów , Spółdzielnia Pracy "Cukry Nyskie"- producent wyrobów cukierniczych ,Garbarska Spółdzielnia Pracy "Asko" -zakład garbarski , "Lodgar"- wytwórnia lodów . Wraz z rozwojem handlu rozwija się równolegle handel. Bogata sieć placówek handlowych oraz usługowych służy mieszkańcom jak i turystom polskim ,czeskim ,niemieckim . Sąsiedztwo z Republiką Czeską sprzyja wymianie handlowej, co wpływa na wzrost obrotów handlowych miasta . Co tydzień Nysę odwiedza około 20 tysięcy Czechów. Nysę od innych większych miast oddziela :57km od Opola ,82km od Wrocławia ,72km od Kędzierzyna-Kożla ,110km od Gliwic.

Miasto jest położone 32km od autostrady A4 ,natomiast graniczne przejścia tranzytowe w Kudowie Zdroju leżą 92km od Nysy ,przejście graniczne w Głuchołazach -18km ,a przejście w Konradowie -22km . Dzięki korzystnemu położeniu miasta jest ono doskonałym terenem turystycznym i rekreacyjnym . W sąsiedztwie Nysy znajduje się Jezioro Nyskie o powierzchni 22km , z którego brzegów jest piękny widok na miasto oraz góry Opawskie ,Rychlebskie ,Złote. Północno-wschodnie brzegi jeziora to najatrakcyjniejsza baza turystyczno-rekreacyjna Opolszczyzny .Powoduje to Nyski Ośrodek Rekreacji z rozbudowaną gastronomią ,piaszczystą plażą ze strzeżonymi kąpieliskami , wypożyczalnia sprzętu wodnego. Obecnie ośrodek zajmuje powierzchnię 29ha ,na których znajdują się obiekty zakładów pracy i prywatnych właścicieli .Nysa , mając bogaty potencjał gospodarczy .dysponuje kadrą o wysokich kwalifikacjach z różnych branż produkcyjnych .Nyska młodzież kształci się w szkołach o profilu ogólnokształcącym ,zawodowym i artystycznym ,w szkołach wyższych ,a także w akademickich ośrodkach Opola ,Wrocławia ,Krakowa ,Śląska . System nyskiego szkolnictwa umożliwia kształcenie pod aktualne potrzeby ,co stanowi bazę dla realizacji inwestycyjnych .

Gmina Głuchołazy to przede wszystkim szybko rozwijająca się turystyka. Górzyste tereny z pięknymi widokami oraz bogatą roślinnością ,czyste powietrze ,wiele zabytków , przygraniczne położenie i bliskość Jeziora Nyskiego jak i Otmuchowskiego z jednej strony ,Gór Jesenickich tworzą z gminy wspaniałe centrum turystyczne .Przejścia graniczne czynią z Głuchołaz istotny pas komunikacyjny . W okolicach Głuchołaz można również dobrze wypocząć dzięki: licznym górskim szlakom pieszym i rowerowym ,dobrze rozwiniętej bazie noclegowej ,leśnym kąpieliskom.

W gminie jest silnie rozwinięty przemysł oraz handel. Przemysł reprezentują : Zakłady Meblowe , Zakłady Papiernicze ,Zakłady Odzieżowe oraz Zakłady Wydobycia i Obróbki Marmuru.

Gmina Korfantów to region głównie rolniczy. Część gminy leży na terytorium obszaru chronionego Borów Niemodlińskich .Jest tu także rezerwat przyrody "Blok". Do najważniejszych zakładów pracy należą : Opolskie Centrum Rehabilitacji ,Fabryka Mebli ,Fabryka Obuwia ,RSP Włostowa i Ścinawa Mała , "Barbud Borek".

Gmina Łambinowice to obszar również typowo rolniczy . Duże obszary lasów podnoszą atrakcyjność regionu -część Borów Niemodlińskich ,obszary chronionego krajobrazu ,rzeka Nysa Kłodzka .

Gmina Otmuchów to ważny rejon turystyczny w regionie. Dużą atrakcję stanowi tu Jezioro Otmuchowskie z licznymi ośrodkami kempingowymi ,wypoczynkowymi ,przystaniami wodnymi. Istnieje tu również rezerwat przyrody .Co roku ,w lipcu organizowane jest "Lato Kwiatów" impreza ,która ściąga co roku licznych miłośników kwiatów z kraju i zagranicy. Zakłady przemysłowe reprezentują :Cukrownia Otmuchów ,Zakłady Metalowe i Zakłady Przemysłu Cukierniczego .

Gmina Paczków to gmina rolniczo - przemysłowo - turystyczna ,położona na szlaku handlowym prowadzącym ze Śląska i Małopolski w rejon Kotliny Kłodzkiej .Posiada doskonałe warunki do uprawiania turystyki górskiej i sportów zimowych .

Gmina Pakosławice to rejon typowo rolniczy ,położony na obszarze ściśle chronionym dla potrzeb produkcji rolnej .Władze gminy dbają o kompleksową ochronę i kształtowanie krajobrazu .

Gmina Skoroszyce to region gospodarki rolnej .Znajdują się tu także tereny łowieckie ,w lasach można spotkać bardzo ciekawe i rzadko występujące okazy zarówno flory jak i fauny -w szczególności drzew .Gmina Kamiennik zachwyca malowniczym położeniem .Lekko falujący teren przedgórza zachęca do uprawiania turystyki rowerowej oraz pieszej.

Powiat nyski to region ,w którym szczególną rolę odkrywa rolnictwo .Świadczy o tym chociażby wykorzystywanie gruntów ornych ,sięgających od 21000 do 15000 ha .Zarówno hodowla zwierząt jak , użytki rolne jak i sady wykorzystywane są najwydajniej w terenach powiatu .

Ogółem teren powiatu o powierzchni 1.223,87 km liczy 150.224 mieszkańców.

Miasto powiatowe -Nysa- leży 57km od Opola -miasta wojewódzkiego . Łączność z miastem wojewódzkim zapewniona jest poprzez połączenia drogowe oraz kolejowe .

W mieście Opolu umiejscowiony jest Urząd Wojewody przy ul. Piastowskiej 14 stanowiący przedstawicielstwo administracji rządowej .Na czele urzędu stoi wojewoda Adam Pęzioł ,mający dwóch zastępców w osobach wice -wojewody Suskiego i Stankiewicza .Administrację samorządową stanowi Sejmik Wojewódzki mający siedzibę w gmachu urzędu wojewódzkiego . Sejmik Wojewódzki jest najwyższą władzą samorządową w województwie.

Władze w nim sprawuje Zarząd składający się z Marszałka województwa, którym jest Stanisław Jałowiecki , dwóch zastępców i trzech członków. Sesje sejmiku prowadzi przewodniczący sejmiku ,którym jest Norbert Krajczy. Zarówno Urząd Wojewódzki jak i Sejmik rozwiązują poprzez komisje oraz wydziały problemy związane z gospodarką ,oświatą ,kulturą w zakresie całego województwa .Pełnią więc funkcję nadrzędną w stosunku do powiatu . Opole stanowi również ważny ośrodek kulturalno-naukowy dzięki posiadaniu takich placówek jak Uniwersytet Opolski , Politechnika Opolska ,Wyższe Seminarium Duchowne ,Teatr im. Kochanowskiego czy Filharmonia Opolska .

Z kolei w powiecie władzę samorządową sprawuje Rada Powiatowa , która wybrała zarząd ,na czele którego stoi Starosta Zbigniew Majka .Posiada on jednego zastępcę .Przewodniczącym Rady powiatu jest Józef Pachota .Starostwo Powiatowe jest nowym ciałem samorządowym powstałym w wyniku reformy administracyjnej .Pracami Starostwa Powiatowego kierują naczelnicy poszczególnych wydziałów (wydział komunikacji , wydział kultury i oświaty ,wydział promocji itp.). Do kompetencji Starostwa Powiatowego należy m.in. nadzór nad :policją, szkołami średnimi ,strażą pożarną ,służbą zdrowia itp.

Miasto Opole, dzięki centralnemu położeniu, posiada dogodne połączenia drogowo-kolejowe dla pracowników dojeżdżających do pracy ,studentów dojeżdżających na uczelnie ,a także pacjentów do wojewódzkich placówek szpitalnych .

Powiat nyski prowadzi ścisłą współpracę z sąsiednimi powiatami tj. powiatem opolskim ,prudnickim oraz brzeskim w dziedzinie kultury , oświaty, nauki ,turystyki, handlu oraz gospodarki. Przykładem takiej współpracy z powiatem prudnickim i Republiką Czeską jest program Euroregion Pradziad . Program ten ma na celu m.in. dynamiczny rozwój turystyki w regionie przygranicznym .Następnym przykładem współpracy jest działalność w Związku Gmin Śląska Opolskiego , do którego w/w powiaty .Ścisła współpraca w zakresie kultury odbywa się pomiędzy Uniwersytetem Opolskim ,a Ogniskiem Plastycznym w Nysie ,którego pracownicy wykładają na uniwersytecie .

Analizując funkcjonowanie nowego podziału administracyjnego pragnę stwierdzić ,że reforma administracyjna przeniosła ciężar zarządzania z administracji państwowej na samorządową, co jest właściwe . Społeczeństwo w demokratycznych wyborach dokonało wyboru swoich przedstawicieli do samorządowych władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych .To ci radni najlepiej znają problemy ,które należy rozwiązać w poszczególnych regionach województwa. Do rozwiązywania tych problemów potrzebna jest pełna współpraca wszystkich trzech szczebli samorządowych (wojewódzki ,powiatowy ,gminny). W przypadku naszego terenu wydaje mi się ,że ta współpraca mogłaby być lepsza ,zwłaszcza w dziedzinie gospodarki . Świadczy o tym bardzo wysokie bezrobocie w naszym powiecie , które przekroczyło 20%. Również zauważyłem pewne problemy w funkcjonowaniu służby zdrowia oraz w szkolnictwie .

Podobne prace

Do góry