Ocena brak

Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - „Wirtualne wytwarzanie”

Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011

W ostatnich latach pojawiła się koncepcja tzw. „wirtualnego wytwarzania” (virtual manufacturing). Wirtualne wytwarzanie polega na wykorzystaniu zewnętrznych zasobów przy produkcji wyrobów. Przy takim podejściu przedsiębiorstwo zatrzymuje funkcje projektowe i marketingowe, natomiast produkcja, częściowo lub w całości, jest powierzana firmie zewnętrznej.

Wirtualny producent może szybko wchodzić i wychodzić z rynku, zmieniać profil produkcji itd., gdyż nie ograniczają go znaczne koszty związane z tworzeniem infrastruktury produkcyjnej – koszty budowy zakładu wytwórczego, jego utrzymania itd. Przy odpowiednio wysokim stopniu integracji aplikacji wirtualnego producenta i podwykonawcy, ten pierwszy może praktycznie nie odczuwać braku własnej bazy produkcyjnej.Niestety ta tak wygodna sytuacja posiada również wady, które przedsiębiorstwo rozważające wirtualną produkcję musi wziąć pod uwagę, np.:• Wirtualny producent staje się silnie zależny od podwykonawcy. Jego wiarygodność, marka, jakość wyrobów itd. są zależne od rzetelności podwykonawcy.

• Wirtualny producent musi powierzyć podwykonawcy swą technologie, a podwykonawca musi dysponować stosowną, by sprostać wymaganiom zleceniodawcy. Po pierwsze implikuje to pytania dot. bezpieczeństwa tajemnic firmy produkującej wirtualnie, a po drugie – ogranicza pole zastosowania koncepcji wirtualnej produkcji do wyrobów, które pod względem technologicznym nie odbiegają w znaczący sposób od tych, dotychczas obecnych na rynku – muszą istnieć wykonawcy, którzy byliby w stanie zrealizować zamówienie.

• Jeżeli produkcja wykonywana dla wirtualnego producenta stanowi niewielki procent wartości całkowitej produkcji podwykonawcy, problemy podwykonawcy najprawdopodobniej znacznie silniej odbiją się na produkcji zleconej niż podstawowej.Przewiduje się mianowicie, że do 2001 roku, 10% spośród wszystkich wytwórców będzie sprzedawać raczej swoje moce produkcyjne, niż konkretne produkty, korzystając przy tym z zaawansowanych, zintegrowanych modeli planowania i ustalania terminarzy produkcyjnych.

Podobne prace

Do góry