Ocena brak

Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - „Outsourcing”

Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011

Outsourcing” jest to strategia polegająca na zlecaniu usług logistycznych na zewnątrz, jednocześnie rezygnując z własnych struktur logistycznych.W panującej obecnie sytuacji przedsiębiorstwa są zmuszone do tego, by koncentrować się przede wszystkim na dziedzinach, które są domeną ich działania. Patrząc perspektywicznie „outsourcing” stanowi drogę do obniżki kosztów, gdyż utrzymywanie małych, mało profesjonalnych działów zajmujących się działalnością pomocniczą jest często o wiele bardziej kosztowne i nie gwarantuje odpowiedniej jakości usług, przy równoczesnym rozbudowaniu struktury organizacyjnej mnożącej pożerające zysk koszty oraz zmniejszającej elastyczność w funkcjonowaniu firmy.

Tego typu relikty spotkać można jeszcze przede wszystkim w dużych przedsiębiorstwach państwowych, sięgających swoimi korzeniami gospodarki centralnie zarządzanej, kiedy to w sytuacji permanentnych braków i niewydolności rynku wskazanym było wewnętrzne zabezpieczenie każdej dziedziny działalności firmy. Coraz częściej spedytorzy starają więc wypełnić tę niszę rynkową, oferując klientom serwis polegający na zarządzaniu dostawami i gospodarką magazynową przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych oraz rozszerzając paletę swoich usług o dodatkowe czynności, takie jak: etykietowanie, kontrola zapasów, a nawet obsługa księgowa dostaw. Outsourcing w dziedzinie logistyki ma kilka form:

1) kompletny outsourcing w zakresie logistycznym - spedytor przejmuje całość zadań logistycznych firmy;

2) przejęcie magazynu zleceniodawcy przez spedytora;

3) osobiste zarządzanie magazynem przez zleceniodawcę i przekazywanie skomisjonowanych już przesyłek do systemu dystrybucyjnego spedytora.

Podobne prace

Do góry