Ocena brak

Charakterystyka królestwa roślin - grzyby Fungi porosty Lichenes

Autor /Annorrylype Dodano /22.10.2007

Celem pracy jest charakterystyka grzybów Fungi i porostów Lichenes, ich wzajemne relacje i ich miejsce oraz znaczenie w ekosystemie i gospodarce.

Grzyby (Fungi) należą do jednych z liczniejszych i ciekawszych tworów natury. Spotkać je można zarówno w środowisku naturalnym, jak też w przemyśle spożywczym (drożdże) i farmaceutycznym (penicylina i inne antybiotyki), oraz naszych gospodarstwach domowych.
Zwykle klasyfikowane są w 4 typach ze względu na cechy związane z rozmnażaniem płciowym i z owocnikami: Zygomycota (sprzężniaki) ? bytują w glebie na rozkładających się resztkach roślin lub na podłożach pochodzenia zwierzęcego. Najlepiej nam znany występuje na chlebie. Ascomycota (workowce) - Owocniki o najróżniejszych kształtach, różne od typowych dla grzybów kapeluszowych, drożdże, smardze, trufle. Basidiomycota (podstawczaki) ? huby, purchawki, grzyby kapeluszowe. Deuteromycota - Nazywane także grzybami niedoskonałymi ze względu na brak rozmnażania płciowego w cyklu życiowym
Opisano ok. 60 000 gatunków i wszystkie to eukarionty niezdolne do fotosyntezy.
W ekosystemie leśnym, jako heterotrofy; wydzielają enzymy rozkładające podłoże, a następnie wchłaniają substancje odżywcze przez ściany komórkowe i błony cytoplazmatyczne. Niektóre z nich, żyją w mutualizmie z innymi organizmami. Przykładem jest mikoryza ? symbiotyczny związek grzybów i korzeni roślin. Grzyb rozkładający materie organiczną w glebie udostępnia roślinie niezbędne składniki mineralne, a korzenie rośliny dostarczają grzybom węglowodanów, aminokwasów i innych potrzebnych substancji organicznych.
Spośród bardziej nam znanych i przydatnych w gospodarce grzybów, to drożdże ? jednokomórkowce. rozmnażają się przez pączkowanie, wytwarzając zarodniki.
W gospodarstwach domowych spotkamy się z grzybnią (mycelium) na chlebie. Długie, rozgałęzione, nitkowate, często złożone z licznych komórek elementy plech, to strzępki pełniące ważną funkcję w procesie rozmnażania, na których wytwarzają się spory czyli zarodniki przenoszone później przez wiatr lub zwierzęta.
W procesie rozmnażania płciowego grzybów zachodzi często koniugacja ? strzępki dwóch różnych genetycznie typów grzyba zrastają się, a ich jądra łączą się i powstaje diploidalna zygota.
Grzyby stanowią też niezbędny składnik wielu leśnych ekosystemów. Pomimo, że około 85% wszystkich chorób lasu wywołanych jest właśnie przez grzyby, bez nich las nie może istnieć. Wiele grzybów pomaga we wzroście drzewostanów poprzez humifikację ściółki; ważna rola przypadła tu wielkoowocnikowym pedobiontom i ryzobiontom. Te ostatnie, dzięki zjawisku mikoryzy, szczególnie przyczyniają się do rozwoju leśnej dendroflory.
Bardzo często grzyby występują razem z porostami (Lichenes).

Podobne prace

Do góry