Ocena brak

Charakterystyka kręgu

Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011

Kręgi mają wspólną zasadniczą budowę, która jednak w poszczególnych okolicach dość znacznie się różni. Jeszcze u noworodka różnorodność oddzielnych kręgów jest o wiele mniejsza niż u dorosłego. Każdy typowy kręg składa się z dwóch zasadniczych części: z części przedniej, silniejszej, grubszej, stanowiącej trzon kręgu (corpus rertebrae), i z części tylnej, słabszej, cieńszej, zwanej łukiem kręgu (arcus irertebrae). Obie te części obejmują otwór kręgowy (foramen vertebra-le). Suma otworów wszystkich kręgów tworzy kanał kręgowy (ca-nalis vertebralis), w którym znajduje się rdzeń kręgowy i jego opony. Od łuku każdego kręgu odchodzi siedem wyrostków; ku tyłowi skierowany jest wyrostek nieparzysty, zwany wyrostkiem kolczystym (processus spinosus), ku górze i ku dołowi odchodzą parzyste wyrostki stawowe górne i dolne (processus articulares superiores et inferiores), bocznie zaś również parzyste wyrostki poprzeczne (processus transversi). Trzony kręgów dźwigają masę ciała, łuki otaczają i chronią rdzeń kręgowy, wyrostki częściowo stanowią ramiona dźwigni dla przyczepów mięśni, częściowo zaś służą stawowemu połączeniu kręgów między sobą.

Podobne prace

Do góry