Ocena brak

Charakterystyka klas okrętów I Wojny Światowej - Krążowniki

Autor /Stasek Dodano /14.10.2011

W 1914 roku niemal we wszystkich marynarkach wyróżniano trzy podstawowe klasy krążowników: krążowniki liniowe, krążowniki pancerne i krążowniki.

Krążowniki liniowe były jedną z najmłodszych klas okrętów, bo powstały dopiero w roku 1907 w wyniku przekształcania zwykłych krążowników w jednostki dobrze uzbrojone, szybkie i mogące współ-działać z okrętami liniowymi. Tę klasę okrętów posiadały tylko trzy państwa: Anglia, Niemcy i Japonia. W Anglii i Niemczech rozpowszech-niła się nazwa krążownik bojowy (battle cruiser, Schlachtkreuzer).

Krążowniki liniowe można w zasadzie uznać za odmianę okrętów liniowych, gdyż jedynymi cechami, które różniły te dwie klasy okrętów, była znacznie większa prędkość (do 31 węzłów) i znacznie cieńszy pancerz (linia wodna 200 - 270 mm). Podczas bitwy głównym zadaniem krążow-ników pancernych było "stawianie kreski nad T" (crossing the T), czyli ustawienie eskadry krążowników prostopadle do idącej w szyku torowym eskadry liniowej, co dawało krążownikom znaczną przewagę artyleryj-ską, gdyż mogły one strzelać ze wszystkich dział, a przeciwnik mógł strzelać tylko z pierwszych okrętów w szyku i tylko z dział dziobowych. Krążowniki liniowe rozwijały się równocześnie z liniowcami i w więk-szości przypadków dorównywały im wielkością.

Krążowniki pancerne były starymi i powolnymi okrętami, używanymi głównie do obrony kolonii. Okręty tej klasy były opancerzo-ne mniej więcej tak jak krążowniki liniowe, lecz ich szybkość i siła ognia była nie wielka. Okręty te miały wyporność od 9 000 do 16 000 ton. Ich największą zaletą był zasięg, co predestynowało je do działań w ko-loniach.

Krążowniki były to różnego rodzaju okręty o bardzo różnej charakterystyce, a ich jedyną cechą wspólną był brak opancerzenia bur-towego. Żywotne części statku, takie jak maszyny czy komory amuni-cyjne, chronione były tylko przez wypukły pokład pancerny i dlatego nazwano je pancernopokładowymi (niem. Panzerdeckkreuzer, ang. pro-tected cruiser). Krążowniki budowane krótko przed wybuchem wojny nazwano lekkimi (3 000 - 5 000 ton wyporności). Były to dość szybkie jednostki (24 - 25 węzłów) uzbrojone w lekką artylerię (maksymalnie 164 mm).

Podobne prace

Do góry