Ocena brak

Charakterystyka chwastów - Starzec zwyczajny

Autor /Odys Dodano /05.10.2011

Senecio vulgaris L.

Roślina roczna, jara lub ozima, 7-45 cm wys., naga lub pajęczynowato owło-siona. Łodyga zwykle rozgałęziona. Liście zatokowo pierzasto dzielne, z odcinka-mi ku górze i ku nasadzie malejącymi, wraz z uszkami nierówno ząbkowane. Ko-szyczki w czasie kwitnienia walcowate, ok. 4 mm szer. Zewnętrzne listki okrywy koszyczka do połowy czarne, ok. 4 razy krótsze od wewnętrznych. Kwiaty rurko-wate żółte, kwiatów języczkowatych zwykle brak lub bardzo rzadko jest ich 8 tyl-ko. Niełupki szarobrunatne, ok. 2,4 mm dł. i 0,5 mm szer., podłużnie żeberkowane, w przekroju poprzecznym okrągłe, przylegle owłosione, opatrzone na szczycie pu-chem kielichowym. Kwitnie i owocuje przez cały rok. - Roślina lecznicza i trująca.

Starzec zwyczajny jest chwastem gleb żyźniejszych, zachwaszcza głównie grzędy w ogrodach i pola nawożone obornikiem, zwykle masowo występuje w ziemniakach, zwłaszcza na wilgotnych glebach piaszczysto-próchnicznych.

Zwalczanie: wczesne podorywki ściernisk i niszczenie bronami wschodów w miarę jak pojawiają się na ugorze; bronowanie na wiosnę ziemniaków oraz staranna uprawa międzyrzędowa warzyw i buraków w polu, a także w ogrodach; do-kładne doczyszczanie ziarna siewnego oraz wyniszczanie siły kiełkowania nasion chwastów w skarmianych odpadach omłotowych.

Podobne prace

Do góry