Ocena brak

Charakterystyka Beskidu Żywieckiego

Autor /Rhiptiots Dodano /17.04.2007

Beskid Żywiecki – drugie, co do wysokości pasmo górskie w Polsce po Tatrach. Należy do Zewnętrznych Karpat Zachodnich.Obszar górski należący do Beskidów Zachodnich, którego polskie granicę wyznaczają:
• od północy: granica zaczyna się w Żywcu, biegnie doliną Koszarawy, zostawiając na północy Pasmo Pewelsko Ślemieńskie, przekracza wododział w Hucisku i biegnie do doliny Skawy dolinami potoków: Lachówki i Stryszawki,
• od wschodu: doliną Skawy do okolic Jordanowa, doliną Bystrzanki do Przełęczy Spytkowickiej i dalej grzbietem granicznym Babiej Góry,
• od południa: granica biegnie polsko - słowackim grzbietem granicznym od Przełęczy Zwardońskiej, przez Beskid Graniczny, Kikulę, Magurę, Wielką Raczę, Małą Raczę, Przełęcz pod Orłem, przełęcz Śrubitą, Bugaj, Banię nad Przełęczą Przegibek, a następnie: Majów, Wielką Rycerzową, przełęcz Przysłop, Beskid Bednarów, Oszus, aż do Przełęczy Ujsolskiej. Nadal grzbietem granicznym przez Magurkę, Trzy Kopce, wchodzi w grupę Pilska, przez Przełęcz Glinne wchodzi w masyw Babiej Góry,
• od zachodu: jest ograniczony orograficznie jako zlewisko rzeki Soły - od Przełęczy Zwardońskiej, najpierw na wschód wzdłuż linii kolejowej Zwardoń - Żywiec, a dalej na północ doliną Soły do Żywca.
W Beskidzie Żywieckim wyróżnia się następujące submezoregiony:
• Beskid Orawsko-Żywiecki, w którego skład wchodzi grupa Wielkiej Raczy oraz grupa Pilska i Romanki,
• Pasmo Babiogórskie obejmujące masyw Babiej Góry Pasmo Policy,
• Działy Orawskie,
• Pasmo Orawsko-Podhalańskie.
Do najwyższych szczytów Beskidu należą:
1. Babia Góra - 1725 m n.p.m.
2. Pilsko - 1557 m n.p.m.
3. Mała Babia Góra - 1515 m n.p.m.

Geologicznie Beskidy leżą w paśmie Karpat i zbudowane są ze skał piaskowcowych, w tym piaskowca istebniańskiego.
Beskid Żywiecki to przede wszystkim fałdy płaszczowiny magurskiej zbudowane mazurskie piaskowca, łupki, zlepieńce. Te warstwy skalne zostały sfałdowane i wypiętrzone w trzeciorzędzie - podczas orogenezy alpejskiej formującej cały łuk górski Karpat.
Kraniec południowo-zachodni nazywany jest Workiem Raczańskim, z najwyższymi Wielką Raczą 1236m i Wielką Rycerzową 1226m. Dalej ku północnemu-wschodowi grzbiet graniczny przechodzi przez Krawców Wierch 1064m, Trzy Kopce 1216m na Pilsko 1557m. W środkowej części regionu występują gniazda górskie, tworzące krótsze pasma, na czele z takimi szczytami jak Hala Lipowska 1324m, Hala Rysianka 1322m, Romanka 1366m, Sucha Góra 1040m, Hala Boracza 926m, Prusów 1010m i Skała 946m. Jego granice wyznaczają doliny dwóch rzek. Soła na zachodzie oddziela go od Beskidu Śląskiego, a Koszarawa od Beskidu Małego na wschodzie.
Najwyższe szczyty mają dobrze zarysowane piętra roślinne:
lasy jodłowo-bukowe do 1150 m
lasy świerkowe do 1360 m
kosodrzewina do 1650 m
alpejskie tylko na Babiej Górze
W Beskidzie Żywieckim utworzono:
• Babiogórski Park Narodowy
• Żywiecki Park Krajobrazowy w tym 10 rezerwatów przyrody, Takie jak :
• Oszast – pow.

Podobne prace

Do góry