Ocena brak

CHARAKTER PRAWNY TERMINU PŁATNOŚCI ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO

Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011

Przepisy o terminie płatności wskazują moment, w którym zobowiązanie podatkowe staje się wymagalne. Dla podatnika wyznacza graniczny moment do którego powinien on spłacić swoje zobowiązanie. Dla wierzyciela jest to termin do którego zobowiązanie może być dochodzone.

Często przyjmuje się, że ma on charakter materialny; bo jest jednym z elementów stosunku prawnego zobowiązania podatkowego ( art. 5 ordynacji). Jednak w świetle podręcznikowej definicji postanowienie terminie płatności nie może być uznane za materialno-prawne. Bo termin nie wpływa na ciężar zobowiązania podatkowego. Dopiero niewykonanie zobowiązania w terminie powoduje, że staje się ono zaległością podatkową. Ale wtedy mówimy o zaległości, a nie o zobowiązaniu i to nie sam termin, lecz jego niedotrzymanie wywołuje skutek materialnoprawny.

A więc sam fakt wchodzenia terminu w definicję zobowiązania nie czyni przepisów, które go czynią przepisami materialno-prawnymi. Terminy płatności nie są elementami koniecznymi do powstania zobowiązania. Funkcją przepisów o terminie jest zapewnienie realizacji zobowiązania w określonym terminie.

Podobne prace

Do góry