Ocena brak

Charakter prawny Sejmu i Senatu

Autor /Barnim Dodano /13.12.2011

Podstawowe unormowania zawarte są obecnie w rozdziale IV Konstytucji, zatytułowanym Sejm i Senat (art. 95-124), a szereg dalszych ważnych uregulowań znajdziemy w innych rozdziałach Konstyt., np. charakterystyka źródeł prawa, a więc roli ustawy, jest zawarta w rozdziale III, postanowienia dotyczące budżetu w rozdziale X, postanowienia dot. relacji z rządem w rozdz. – VI. Kwestie dot. działalności i organizacji parlamentu są regulowane także przez regulaminy parlamentarne oraz ustawy, np.:

  • ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

  • ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

  • ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej,

  • ustawa z dnia 24 czerwca 1999 o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli,

  • ustawa z 11 marca 2004 o współdziałaniu RM z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w UE (uwUE).

Konstytucja określa Sejm i Senat jako organy władzy ustawodawczej. Sejm składa się z 460 posłów wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i proporcjonalnych, w głosowaniu tajnym. Senat składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych i bezpośrednich, w głosowaniu tajnym. Postanowienia konstytucyjne dość precyzyjnie ustalają przedstawicielski kształt Sejmu.

Podobne prace

Do góry