Ocena brak

CHAPERONY

Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013

Inaczej białka opiekuńcze lub białka szoku cieplnego, występują zarówno w komórkach prokariotycznych, jak i eukariotycznych.

Główną funkcją tych białek jest przywracanie białkom częściowo zdenaturowanym (np. w wyniku stresu cieplnego) ich natywnej struktury, a także minimalizowanie agregacji różnych białek związanej z oddziaływaniami międzycząsteczkowymi i dysocjowanie powstałych już agregatów, czyli zapobiegające „splątaniu" się struktur białkowych w komórce. Uczestniczą także w procesie fałdowania nowopowstałych białek w komórkach.

Chaperony wiążą się odwracalnie z pofałdowanym odcinkiem łańcucha polipeptydowego, który nie staje się dzięki temu ośrodkiem agregacji lub błędnego fałdowania, a także jest bardziej odporny na działanie czynników denaturujących. Nakład energii konieczny do pełnienia tej funkcji chaperony czerpią z reguty z rozpadu ATP. Chape-rony uczestniczą również w transporcie białek. 

Podobne prace

Do góry