Ocena brak

CHAOS

Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012

 

CHAOS (gr. chaos = rozwarta paszcza, przepaść, otchłań; coś pierwotnego, bez­postaciowego, nieokreślonego) łc. chaos; ang. chaos; fr. chaos; nm. Chaos

Przeciwieństwo —> kosmosu (1); w sta­rożytnych kosmogoniach — pratworzywo kosmosu, pomieszanie elementów kosmi­cznych, z którego się wyłoniły poszcze­gólne żywioły, tworząc uporządkowany świat. Przemianę tę przypisywano działa­niu jakichś sił porządkujących, np. demiurgowi (->nous III).

Podobne prace

Do góry