Ocena brak

CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - REFORMY WEWNĘTRZNE JUSTYNIANA

Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012

 

Plan rewindykacji terytorialnych był tylko jedną częścią politycznego programu Justyniana. W dążeniu do przywrócenia państwu rzymskiemu mocarstwowości, zwracał on również pilną uwagę na uporządkowanie stosunków wewnętrznych.

Kierując się tymi względami, nakazał przeprowadzenie kodyfikacji obowiązującego prawa (tzw. Kodeks Justyniana 533—536 r.). Zajął się także reformą studiów prawniczych, pragnąc zapewnić sobie tą drogą kadrę wysoko wykwalifikowanych urzędników.

Chęć oszczędzenia państwu wewnętrznych sporów skłoniła go wreszcie do podjęcia ryzykownych kroków na odcinku religijnym. Podjął mianowicie energiczne starania mające na celu ostateczne zlikwidowanie pogaństwa i dążąc do tego, zarządził zamknięcie słynnej Akademii Ateńskiej (529).

Rozpoczął również prześladowania innowierców (mozaistów). Z myślą zaś pogodzenia katolików z wyznawcami licznych herezji, usiłował narzucić chrystianizmowi swoją własną koncepcję dogmatyczną.

Podobne prace

Do góry