Ocena brak

Ceremonie i uroczystości

Autor /Hyrek Dodano /31.01.2012

W większości społeczeństw ludzie starają się nadać szczególną oprawę wydarzeniom, które mają duże znaczenie w życiu społecz­ności lub jednostki. W tym celu obchodzi się uroczyście święta i uczestniczy w ceremoniach.
Rdzeniem każdej uroczystości jest zwykle rytualna ceremonia, która jest silnie sforma­lizowaną formą obchodzenia świąt. Wyda­rzenia, które są obchodzone zgodnie z tradycyjny­mi, symbolicznymi formami mogą mieć charakter radosny lub poważny. Do tych pierwszych można zaliczyć, na przykład, śluby, chrzciny, dożynki; do drugiej kategorii należą pogrzeby i takie święta religijne jak Święto Zmarłych, Wielki Piątek, Środa Popielcowa (Popielec).
Uroczystości można podzielić też na dwie inne grupy. Do pierwszej należą te związane z wy­darzeniami z życia jednostki, najczęściej są to ob­chody dni stanowiących wyznaczniki okresów lub punktów przełomowych życia. Do grupy drugiej należą uroczystości związane z wydarzeniami waż­nymi z punktu widzenia całej społeczności, na przy­kład rocznice wydarzeń historycznych i święta religijne. Uroczystości nazywa się różnie, zwykle określa się je mianem święta lub „dnia", np. Dzień Kobiet, Dzień Strażaka, Dzień Niepodległości itp.
Wśród wszystkich uroczystości najliczniejszą grupę stanowią święta, które w pewien sposób, choćby odległy, związane są z religią.

Podobne prace

Do góry