Ocena brak

Ceremonia zaślubin

Autor /Szewcowa Dodano /31.01.2012

We wszystkich społeczeństwach początek mał­żeństwa zaznaczony jest ceremonią zaślubin. Uroczystość, obchodzona zazwyczaj w wystawny sposób, jest okazją do zaprezentowania zamożno­ści. Ślubowi często towarzyszy rytuał wręczenia posagu. Oczywiście im bogatsi rodzice państwa młodych, tym bardziej wystawne przyjęcie i uczta weselna, jednak nawet najbiedniejsi starają się w miarę swoich możliwości uczynić ten dzień jak najbardziej odświętnym. W krajach zachodnich coraz popularniejsze stają się tzw. „ciche śluby" - małżeństwa zawierane w urzędach stanu cywilne­go, zakończone skromną kolacją w gronie najbliż­szych. Wynika to po części z rachunku ekonomicz­nego - obecnie młodzi ludzie usamodzielniają się bardzo szybko i nie zawsze mogą liczyć na pomoc rodziców w finansowaniu wystawnych wesel.

Podobne prace

Do góry