Ocena brak

CENTRE INTERNATIONAL de PUBLICATIONS OECUMÉNIQUES des LITURGIES (CIPOL)

Autor /Abraham Dodano /24.07.2012

Międzynar. towarzystwo
nauk. o profilu ekum., zał. 1971 w Paryżu.

Zajmuje się inwentaryzacją, katalogowaniem i mikrofilmowaniem
liturg. rpsów, ksiąg i przedmiotów kultu oraz in. dokumentów
liturg. całego chrześcijaństwa, a także związanych
z tą problematyką nie publikowanych rozpraw doktorskich;

stanowi pierwsze o świat, zasięgu centrum nowocześnie zorganizowanej
dokumentacji i informacji w zakresie źródeł liturg.;
przewodniczącym jest P.M. Gy.

Podobne prace

Do góry