Ocena brak

CELULOZA

Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013

Złożony wielocukier, wchodzący w skład błonnika (polisacharyd), pełniący funkcje strukturalne - będący głównym materiałem budulcowym ścian komórkowych w roślinach. Pod względem budowy chemicznej celuloza jest polisacharydem składającym się z bardzo długich, prostych łańcuchów reszt pochodnych glukozy, połączonych wiązaniami 3-,4-glikozydowymi.

Tego typu nierozgałęziony łańcuch, odznacza się dużą odpornością na rozciąganie. Celuloza jest jednym z najpowszechniej występujących związków organicznych na Ziemi. Ponad połowa węgla zawartego w organizmach roślinnych stanowi składnik cząsteczek celulozy. Większość zwierząt, w tym człowiek, nie wytwarza celulaz - enzymów pozwalających trawić celulozę, stanowi ona jednak istotny składnik pokarmu.

Jej rola polega na ułatwianiu sprawnego funkcjonowania przewodu pokarmowego. Niedobór błonnika w diecie jest najczęstszą przyczyną zaparć. Wykorzystywanie celulozy jako odżywczego składnika pokarmowego jest możliwe między innymi w przypadku tzw. przeżuwaczy, np. kóz, krów, owiec itp., w których przewodzie pokarmowym żyją bakterie zdolne rozkładać celulozę do reszt glukozowych.

Podobne prace

Do góry