Ocena brak

CELESTYN z POZNANIA OFMObs

Autor /Abraham Dodano /24.07.2012

ur. ok. 1430 w Poznaniu,
zm. 19 I 1504 tamże, Kaznodzieja.

Do zakonu wstąpił ok. 1453 w czasie studiów na Akademii
Krak. prawdopodobnie pod wpływem kazań Jana Kapistrana;
1468 przyjął od króla Kazimierza Jagiellończyka w Trokach akt
fundacyjny klasztoru bernardynów w Wilnie;

był spowiednikiem
i kaznodzieją w Poznaniu; zachowane po Č. inkunabuły
(m.in. Sermones Bernarda z Clairvaux i Confessionale Antonina
Pierozzi OP) i zapiski w nich świadczą o jego gruntownym
wykształceniu teol., skierowanym na działalność praktyczną;

w jednym z inkunabułów (Biblioteka Tow. Przyjaciół Nauk
w Poznaniu, sygn. VIII 1198) znajduje się wzbogacający wiedzę
o tekstach staropolskich zapis modlitw (Ojcze nasz, Zdrowaś,
Wierzę, Psalm 50 oraz wierszowany Dekalog).

 

Archiwum Prowincjalne Bernardynów w Krakowie; K. Kantak, Sylwetki
bernardynów poznańskich. C. z Poznania i inkunabuły po nim pozostałe. Kronika Miasta Poznania 13 (1935) 104-112; tenże, PSB III 220; Memoria patrum ac fratrum mortuorum Ordinis Sancti Patris Francisci regularls observantiae, Wwa 1973, 53.

Podobne prace

Do góry