Ocena brak

CELESTYN IV, Goffredo Castiglione

Autor /Abraham Dodano /24.07.2012

zm. 10 XI 1241
w Rzymie, Papież od 25 X 1241.

Dzięki protekcji abpa Mediolanu Uberta Crivellego (swego
wuja) został prałatem, a potem jego kanclerzem; po wyborze
1185 Crivellego na papieża (Urban III), zarządzał w jego imieniu
abpstwem mediolańskim; po śmierci pap. Urbana III (1187)
wstąpił do cysterskiego klasztoru Hautecombe w Sabaudii, gdzie
opracował historię Królestwa Szkocji;

1227 pap. Grzegorz IX
mianował go kard., a 1239 kard.-bpem; 1228-29 był legatem
w Toskanii i Sabaudii, gdzie m.in. przewodniczył na synodzie
w Lodi (1229); z polecenia papieża spotkał się na Monte Cassino
z ces. Fryderykiem II, by skłonić go do wyprawy krzyżowej.

Wyboru C. na papieża dokonano w skomplikowanych warunkach
polit. ; pod bramami Rzymu stały wojska Fryderyka II,
natomiast w samym mieście brutalny nacisk na kolegium kard.
wywierał senator Matteo Rosso Orsini; polecił on zamknąć
kardynałów w pałacu Septymiusza Sewera (-» konklawe), by
wymusić na nich wybór odpowiedniego kandydata;

kandydatura
C, schorowanego starca, była wyrazem kompromisu pomiędzy
dążącymi do pokoju z Fryderykiem II a zwolennikami dotychczasowej
polityki papieskiej.

 

K. Wenck, Das erste Konklave der Papstgeschichte Rom, August bis Oktober 1241, QFIAB 18 (1926) 101-170; I. Daniele, ECat III 1258; R. Mols, DHGE XII 77-79; Seppelt II 449-451; E. Kantorowicz, Frederick the Second 1194-1250, Lo 1957 (passim); W.H. Principe, NCE III 365.

Podobne prace

Do góry