Ocena brak

CELESTYN III, Giacinto Bobo - Orsini

Autor /Abraham Dodano /24.07.2012

ur. ok. 1106, zm.
8 I 1198 w Rzymie, Papież od 30 III 1191.

Był uczniem P. Abélarda i bronił go na synodzie w Sens
(1140); 1144 został kard. diakonem; wielokrotnie był legatem
pap.; obrany papieżem, przyjął święcenia kapł. i sakrę; 1191
koronował ces. Henryka VI;

sprzeciwiał się jego pretensjom do
Królestwa Sycylii, ale nie reagował na uwięzienie przez niego
króla Anglii Ryszarda I Lwie Serce (który jako uczestnik III
krucjaty był pod specjalną opieką pap.), zamordowanie bpa
Leodium i okupację ziem Państwa Kośc; 1198 zatwierdził zał.
w Ziemi Świętej — Zakon Szpitalny NMP Domu Niem. w Jerozolimie
(Krzyżacy); sprzeciwił się unieważnieniu małżeństw
króla franc. Filipa II Augusta oraz Alfonsa IX, króla Leonu;

1197, ciężko chory, chciał zrezygnować z urzędu i proponował
na swoje miejsce kard. Jana od św. Pawła; po śmierci C. kolegium
kard. wybrało Lotara z Segni (Innocenty III).

 

L. Spätling, ECat III 1256-1258; P. Paschini, Elt IX 659; R. Mols, DHGE XII 62-77; Seppelt III 307-319; V. Pfaff, Die Kardinäle unter Papst C. III (1191-1198), ZSavRGk 41 (1955) 58-94; tenże. Pro posse nostro. Die Ausübung der Kirchengewalt durch Papst C. III, ZSavRGk 43(1957) 89-131; tenże, Feststellungen zu den Urkunden und dem Itinerář Papst C. III, HJb 78 (1959) 110-139; tenże, Papst C. III, ZSavRGk 47(1961) 109-128; J.R. Sommerfeldt, NCE IH 365.

Podobne prace

Do góry