Ocena brak

Cele Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa według Traktatu z Maastricht i Traktatu Amsterdamskiego

Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012

1. ochrona wspólnych wartości, podstawowych interesów i niezależności państw członkowskich

2. umacnianie bezpieczeństwa Unii Europejskiej i poszczególnych jej członków

3. umacnianie bezpieczeństwa kontynentu i wspieranie współpracy międzynarodowej

4. ugruntowanie i rozwijanie demokracji i rządów prawa oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności obywatelskich

5. państwa europejskie chcą:

- zajmować wspólne stanowisko w sprawach światowej polityki,

- umacniać tożsamość na arenie międzynarodowej – dzięki temu zwiększać swoją rolę w sferze bezpieczeństwa.

Podobne prace

Do góry