Ocena brak

Cele, środki i metody polityki zagranicznej

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

Cele środki i metody polityki zagranicznej. W międzynarodowym systemie suwerennych, często rywalizujących ze sobą państw, cele polityki zagranicznej są najczęściej zorientowane na osiąganie własnych, jako państwa korzyści. Kiedy kraje wybierają taki właśnie rodzaj polityki zagranicznej, określa się je jako realizujące swój narodowy interes. Główne elementy tej linii politycznej to: -zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa mieszkańcom kraju -zapewnienie ekonomicznego rozwoju kraju m.in. poprzez wspomaganie odpowiednich resortów gospodarki, równowagę rynkową, stabilność finansową -wykreowanie sprzyjających dla kraju i w kraju tzw. środowiska politycznego; oznacza to możliwość swobodnego wyboru przez obywateli danego państwa formy sprawowania rządów, sposobność wyartykułowania swoich opinii w tematach znaczących dla państwa i wpływu na nie -zapewnienie spójności narodowej, co oznacza unikanie posunięć mogących prowadzić do nieodwracalnych wewnętrznych podziałów, wszelkiego rodzaju sprzeczności i konfliktów mogących w rezultacie rozbić jedność narodową

Celem polityki zagranicznej państwa jest niewątpliwie optymalna realizacja interesów grup najbardziej wpływowych w państwie. W społeczeństwach demokratycznych celem polityki zagranicznej jest zatem realizacja interesów całego społeczeństwa, bądź też jego zdecydowanej większości.

Środki i metody. Są to instrumenty, dzięki którym państwa mogą próbować osiągać wyznaczane cele polityki zagranicznej.

Środki militarne – polegają na wyraźnym lub dorozumianym zagrożeniu użycia siły lub faktycznym użyciu siły.

Penetracja i interwencja – zakładają próby manipulowania, wpływu danego państwa na wewnętrzną sytuację polityczną i zachodzące procesy w innym państwie. Mogą być one wypełniane przy użyciu takich metod, jak: Propaganda, militarne poparcie dla ośrodków decyzyjnych, sabotaż terroryzm.

Środek ekonomiczny: rozszerzanie dogodnych taryf celnych, udzielanie niskoprocentowych kredytów udzielanie różnego rodzaju pomocy krajom potrzebującym, sankcje ekonomiczne nakładane przez jedno państwo na drugie, ograniczenia handlowe wycofanie bądź zaprzestanie udzielania pomocy blokowanie inwestycji.

(metody)Drogi dyplomatyczne – środek ten polega na nawiązywaniu i utrzymywaniu stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Metodami tu są: -bezpośrednie rozmowy i negocjacje na szczeblu międzyrządowym oraz prezentowanie swoich stanowisk w zakresie polityki zagranicznej na forach międzynarodowych za pośrednictwem organizacji międzynarodowych -sygnalizowanie stanowiska przez dane państwo przez wypowiedzi na forum publicznym bezpośrednio przez zainteresowanych, albo upoważnienie kogoś do zaprezentowania owego stanowiska, które z kolei ma zostać zinterpretowane, jako wiadomość, przesłanie dla innego rządu -dyplomacja publiczna – są to wysiłki mające na celu kreowanie wizerunku państwa w środowisku międzynar, a przy tym podkreślenie jego możliwości wpływania na stan globalnej rzeczywistości

Podobne prace

Do góry