Ocena brak

CELE I ZAKRES BIZNES-PLANU

Autor /Keira Dodano /18.04.2011

 

W każdym biznes-planie najważniejszy jest cel. Cel określa użyteczność finalną podejmowanych działań, które są treścią planu.

Cele można podzielić na:

  • cele strategiczne

  • cele taktyczne

  • cele operacyjne

 

Cele strategiczne – to cele długoterminowe o charakterze rozwojowym (np.: poszerzenie sieci handlowej, stworzenie bazy produkcyjnej i hurtowej, utworzenie grupy kapitałowej)

Cele taktyczne – to cele średnioterminowe, związane z metodami działań (np.: rozwinięcie kampanii reklamowo – promocyjnej, wykorzystanie nowych form sprzedaży)

Cele operacyjne – to cele krótkoterminowe, dotyczące działań organizacyjnych i gospodarczych

 

Możemy również podzielić cele na:

  • cele pośrednie

  • cele finalne

  • cele organizacyjne

  • cele gospodarcze

  • cele finansowe

ale także na:

  • cele rynkowe

  • cele ekonomiczne

Celem finalnym jest najczęściej zysk – bo jest on miarą biznesu.

Celami pośrednimi często bywa przychód ze sprzedaży, marża handlowa, produkcja, oszczędności w kosztach. Są to jednocześnie cele ekonomiczne.

Do celów rynkowych zaliczają się między innymi: wejście na rynek z nowymi produktami / usługami, zwiększenie udziału w rynku, zaspokojenie popytu na określone dobra lub usługi.

 

Zakres biznes-planu odnosi się on do czasu, podmiotu i przedmiotu, tak więc możemy mówić o zakresie czasowym, podmiotowym i przedmiotowym.

Czas określa horyzont planu, czyli okres trwania realizacji lub długość cyklu wykonawczego.

W zakresie podmiotowym planu uwzględnia się decydentów, którzy zadecydowali o opracowaniu biznes-planu, osoby odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych czynności lub zadań, osoby kontrolujące przebieg planu oraz osoby lub instytucje, dla których dany plan opracowano (np. bank).

Zakres przedmiotowy biznes-planu wiąże się z treścią merytoryczną, układem rzeczowym. Są to po prostu obszary działalności objęte planem (np. obszar organizacyjny, zarządzanie, system informacyjny, inwestycje, produkcja).

Podobne prace

Do góry