Ocena brak

Cele a funkcje organizacji. Klasyfikacja celów i funkcji organizacji. Pojęcie misji organizacji

Autor /Balbin Dodano /16.09.2011

Cele organizacji należy odróżnić od funkcji organizacji.

Cele organizacji są kategorią subiektywną. Są one ustanowione przez ludzi, odzwierciedlają ich zamiary i wyobrażenia.

Funkcja organizacji jest kategorią obiektywną i można je poznać tylko w relacji do potrzeb otoczenia. Jest to skutek jaki ma osiągnięty cel organizacji dla otoczenia.

Celem przedsiębiorstwa może być osiągnięcie zysku, spełnia to również funkcję pozytywną dla otoczenia.

Misja organizacji –wg Malinowskiego należy odróżnić cele i zamiary organizacji zwane przez niego zasadą naczelną, a współcześnie nazwane misją organizacji, od funkcji organizacji. Te ostatnie są skutkiem osiągania celów organizacji i można rozpatrywać je jedynie w powiązaniu z potrzebami otoczenia organizacji i samych jej członków.

Podobne prace

Do góry