Ocena brak

Cel gospodarowania

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011

Ogólne informacje

Cel gospodarowania wynika z potrzeb ludzkich. Istnieją takie potrzeby, których aspekt ekonomiczny ma podstawowe znaczenie i które dają bezpośredni impuls do gospodarowania. Ludzie gospodarując osiągają swoje życiowe cele. Człowiek odczuwa niezliczona ilość potrzeb, których konieczność lub chęć zaspokojenia jest naturalnym celem działalności gospodarczej ludzi. Zaspokajanie tych potrzeb odbywa się w warunkach ograniczeń - rzadkości.


Rzadkość oznacza, że występowanie danego dobra nie jest wystarczające, aby zaspokoić wszystkie potrzeby każdej jednostki.


Potrzeby rodzą działania, których efektem są produkty, czyli wyroby i usługi. Są siłą napędową gospodarowania.


Dla właściciela (producenta) celem gospodarowania jest maksymalizacja zysku z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (produkcji towarów i usług).


Dla konsumenta ( pracownika) celem gospodarowania jest maksymalizacja użyteczności z nabywanych przez niego dóbr i usług.


Części procesu gospodarowania


1. Produkcja - polega na wytwarzaniu przy pomocy zasobów produkcji (przedmiotów pracy i środków produkcji) towarów i usług, które zaspokajają potrzeby człowieka w sposób bezpośredni (konsumpcja) lub pośredni (środki produkcji).


2. Podział - polega na rozdzieleniu produkcji (efektów produkcji) pomiędzy właścicieli środków produkcji.


3. Wymiana - jest to zmiana praw własności do produktu i pracy:


- towarowa - towar za towar,


- pieniężna - towar za pieniądz.


4. Konsumpcja - całkowite zużytkowanie nabytego dobra.


W ekonomii osiąganie celu gospodarczego traktuje się jako korzyść dla człowieka, która wynika z jego potrzeb.. W gospodarowaniu nie osiąga się niczego za darmo, gdyż zdobywanie korzyści wymaga określonych środków materialnych bądź pieniężnych.


Ekonomia zajmuje się gospodarowaniem, czyli "uzyskiwaniem najwięcej z tego co mamy", co oznacza:


- dla jednostki - wykorzystanie swoich możliwości i rozdysponowanie dochodów w taki sposób aby uzyskać maksymalną satysfakcję,


- dla społeczeństwa jako całości - spożytkowanie czynników wytwórczych w celu osiągnięcia wyższej jakości życia.


Miary racjonalności gospodarowania


efekt - nakład > 0


efekt/nakład > 1


Autor: Karolina Molong
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry