Ocena brak

CECYLIA RENATA

Autor /Abraham Dodano /23.07.2012

ur. 16 VII 1611 w Grazu, zm. 24 III
1644 w Wilnie, Pierwsza żona Władysława IV, córka ces. Ferdynanda
II i Marii Anny, księżniczki bawarskiej.

Do zamążpójścia przebywała na dworze ces. i dworach swych
krewnych; wpływowi ojca zawdzięczała głęboką religijność;
12 IX 1637 została żoną króla Władysława IV, który w ten
sposób zbliżył się do cesarza.

C. zdołała uzyskać wpływ na
rozdawnictwo urzędów; zbliżenie do grupy gorliwych katolików,
z Jerzym Ossolińskim na czele, spowodowało wrogi stosunek
do niej grupy faworytów król., zwł. Adama Kazanowskiego, po
stronie których opowiedział się Władysław IV; do starcia 2 koterii
dworskich, a równocześnie króla i królowej, doszło 1639.

Przejściowe polepszenie położenia królowej nastąpiło z chwilą
urodzenia 1 IV 1640 syna Zygmunta Kazimierza; okres następny
przyniósł jednak jej rosnącą izolację na dworze, która była
wynikiem odejścia z dworu dobrze ustosunkowanych do niej
ludzi oraz jej dumy.

Dbała o powiększenie dochodów dla zabezpieczenia
przyszłości synowi; lojalna wobec interesów Polski,
nie odegrała w polityce poważniejszej roli; jej religijność przyczyniła
się do poprawy atmosfery mor. na król. dworze.

 

A. Szelągowski, Rozkład Rzeszy i Polska za panowania Władysława IV, Kr 1907, 138, 205-206, 219; W. Czapliński, PSB III 213-214; tenże, Władysław IV wobec wojny 30-tetnlej, Kr 1937 (passim); tenże, Władysław IV i jego czasy, Wwa 1972 (passim).

Podobne prace

Do góry