Ocena brak

Cechy różniące krążenie płodowe i ostateczne

Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013

  • Mieszanie się krwi tętniczej i żylnej

  • Występowanie otworu owalnego

  • Obecność przewodu tętniczego między aortą a pniem płucnym

  • Występowanie przewodu żylnego między żyłą pępkową i żyłą główną dolną

  • Zredukowanie krążenia płucnego

W życiu płodowym krew żylna płodu odprowadzana jest do łożyska poprzez dwie tętnice pępkowe. W łożysku krew pobiera tlen oraz substancje odżywcze i powraca do płodu poprzez żyłę pępkową. Żyła pępkowa kieruje się do wnęki wątroby łącząc się z lewą gałęzią żyły wrotnej i dzieli na dwa strumienie: większy przechodzi przez naczynia zatokowe wątroby, następnie wypływa z niej przez żyły wątrobowe do żyły gównej dolnej, mniejszy strumień krwi przepływa z żyły pępkowej przewodem żylnym wprost do żyły głównej dolnej. Żyła główna dolna uchodzi od przedsionka prawego. Krew ta zawiera krew tętniczą łożyska, która miesza się z krwią żyły wrotnej oraz z krwią dopływów żyły głównej dolnej.

Z prawego przedsionka większa iloć krwi wpływa przez otwór owalny do lewego przedsionka. Krew ta miesza się tutaj z krwią doprowadzaną przez żyły płucne. Wskutek skurczu lewego przedsionka krew płynie do lewej komory, a następnie aortą włącza się do krążenia wielkiego.

Do przedsionka prawego doprowadzana jest również krew żylna zatoki wieńcowej serca, a także z głowy i szyi oraz kończyn górnych przez żyłę główną górną. Krew ta przechodz następnie do komory prawej, a z niej do pnia płucnego.

W okresie płodowym pojemność krążenia płucnego jest bardzo mała, ponieważ płuca są jeszcze nieczynne i część krwi przez przewód tętniczy przepływa do aorty.

Poniżej ujścia przewodu tętniczego w aorcie płynie krew mająca dużą domieszkę krwi żylnej. Natomiast łuk aorty, który otrzymuje krew z lewej komory ma krew bogatą w tlen i substancje odżywcze. Dlatego też głowa i kończyny górne otrzymujące krew z tętnic odchodzących od łuku aorty są lepiej zaopatrzone w tlen i substancje odżywcze i znacznie szybciej rosną niż tułów i kończyny dolne zaopatrywane przez aortę zstępującą. Następnie krew z aorty poprzez tętnice pępkowe dopływa do łożyska.

Podobne prace

Do góry