Ocena brak

Cechy powieści poetyckiej na przykładzie "Giaur"

Autor /partyzant Dodano /15.04.2011

"Giaur":

• utwór fabularny 

• posiada akcję 

narracja w trzeciej osobie 

• kilku narratorów (pierwszy to narrator wszechwiedzący, drugi narrator bohater

• narratorzy są często subiektywni 

• brak chronologicznego ułożenia wydarzeń, inwersja czasowa

• narrator reguluje prezentowanie fabuły, tak aby ukazać tragiczne elementy 

• nastrój ponury, tajemniczości, grozy 

przyroda wzmaga nastrój 

• egzotyka scenerii, dotyczy umiejscowienia akcji w przestrzeni, w przeszłości (sceneria orientalna) 

słownictwo orientalne 

• występowanie bohatera byronicznego 

• powiązanie narracji z innymi rodzajami literackimi   

Cechy bohatera byronicznego:

człowiek dumny i wyniosły  

• człowiek wyobcowany z otaczającego go świata  

• indywidualista (w swój własny sposób postrzega świat)  

• jest obciążony tajemnicą z przeszłości  

• nie jest skłonny do pokory i skruchy  

• jest skłonny do śmiałych i desperackich czynów  

• jest odważny, śmiały i niezwykły, dotyczy to też siły charakteru

• przedkłada uczucia i emocje nad rozsądek i rozum, bywa bardzo impulsywny  

• bohater tragiczny (tragizm potęgowany jest przez nieszczęśliwą miłość)  

• nie ma sojuszników  

• jest skłócony ze światem i nie chce zgodzić się na rządzący nim porządek  

• poświęca własne życie osobiste dla wyższej idei  

• jest bohaterem aktywnym, który walczy o wolność i swobodę  

Podobne prace

Do góry