Ocena brak

CAYRÉ FULBERT AA

Autor /Abraham Dodano /23.07.2012

ur. 23 VI 1884 w Mirandol-Bourgnounac
k. Tuluzy, zm. 23 X 1971 w Chanac (Lozère), Patrolog,
przedstawiciel współcz. augustynizmu (II A l ) .

Do zakonu wstąpił 1902; święcenia kapł. przyjął 1912, po
czym wykładał patrologię w seminariach zak. w Kadiköy (n.
Bosforem) i w Płowdiwie, a od 1921 w Lowanium i 1934-54
w Lormoy; 1945-54 pełnił nadto funkcję prof, filozofii patrystycznej
w Instytucie Kat. w Paryżu.

Założył 1933 kolekcję Bibliothèque augustinienne i 1940 czasopismo „L'annee théologique";
1934-54 kierował założonym przez siebie w Paryżu
Centre des Etudes Augustiniennes, dążąc do upowszechnienia całości
doktryny Augustyna w duchu nowoczesnych hist, badań.

Do najważniejszych dzieł C. należą La contemplation augustinienne
(P 1927, 19542), Les sources de l'amour divin (P 1933),
Introduction générale aux oeuvres de saint Augustin (P 1939,
19482), Initiation à la philosophie de saint Augustin ( P 1947),
Dieu présent dans la vie de l'esprit (P 1951), Saint Augustin
initiateur de l'école d'Occident (GM 9(1954) 449-463);

syntezę
dociekań patrystycznych zawarł w Patrologie et histoire de la
théologie (I-III, P 1927-30, 1947-522), gdzie przedstawił poglądy
ascet.-mor. i mistyczne ojców Kościoła; popularnonaukowe
omówienie życia duchowego mistyków starożytności chrzęść podał
w Spirituels et mystiques des premiers temps (P 1956).

Należy
do wybitniejszych badaczy filoz.-teol. doktryny Augustyna.

 

L. Merklen, Catholicisme II 741 ; Recherches augustiniennes IL Hommage à Fulbert C, P 1962 (passim); Chronique générale, RPL 70(1972) 161-162.

Podobne prace

Do góry