Ocena brak

CATROUX GEORGES ALBERT (1877-1969) - generał

Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011

Francuski oficer, gubernator w In-dochinach od sierpnia 1939 r., tuż po klęsce Francji w 1940 r. został odwołany przez rząd Vichy. Udał się do Londynu, gdzie premier Winston Churchill, poszukując polityka bardziej uległego niż Charles de *Gaulle, w lipcu 1940 r. zapropono­wał mu objęcie przywództwa *Wolnych Francuzów. Catroux pro­pozycję odrzucił i wkrótce nawiązał kontakt z de Gaulle'em, przyjmując stanowisko wysokiego komisarza w Lewancie. 27 września 1941 r. uznał suwerenność Syrii. W 1943 r. pośredniczył w próbach porozumie­nia między szefem Wolnych Fran­cuzów i gen. Henri *Giraudem. Do 1943 r. był generalnym gubernato­rem Algierii, a w latach 1944-45 ministrem do spraw Afryki Północ­nej. W lutym 1945 r. objął stanowi­sko ambasadora w Moskwie, które piastował do 1948 r.

Podobne prace

Do góry