Ocena brak

CARMEN DE STATURA, FERITATE AC VENATIONE BISONTIS

Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012

CARMEN DE STATURA, FERITATE AC VENATIONE BISONTIS,
łac. poemat M. Hussowskiego, w przekł. J. Kasprowicza
Pieśń o żubrze (fragm. ogł. w „Słowie Pol." 1913,
obszerniejszy w Dziełach, t. 20, W. 1931); właśc. przekł. tytułu:
Pieśń o wyglądzie, dzikości i polowaniu na żubra". Utwór,
pierwotnie pomyślany jako apologia antytur. polityki Leona X,
wykończony jednak już po śmierci papieża i wyd. w Krakowie
1523. Za pośrednictwem kanclerza L. Alifiusa poeta dedykował
go królowej Bonie. Tematem obszernego, liczącego ponad
1000 wersów w dystychu elegijnym utworu jest opis Litwy, jej
lasów i zwierząt, szczególnie zaś polowania na żubra. Powst.
w kręgu wł. poezji humanist., lubującej się w tematyce myśliwskiej,
wiele zawdzięczał odkrytym ówcześnie antycznym
poematom myśliwskim Grattiusa (I w. n.e.) i Nemesianusa (III
w. n.e.). Dzieło Hussowskiego różni się wszakże od nich siłą
ekspresji - w niezwykle plastycznym opisie puszcz litew. oraz
umiejętności wyrażenia osobistych uczuć, przede wszystkim
podziwu i przywiązania do ziemi rodzinnej. Poemat doczekał
się uznania dopiero u schyłku X I X w., a pewnej popularności
w pocz. w. X X , gdy na język pol. przełożył go Kasprowicz,
ogłaszając autora prekursorem poezji Mickiewicza. Przekł.
białorus. (z łac., J. Siemiażon 1973).

Wyd. łac. > Hussowski M.; przekł. fragm. w: Najstarsza poezja
polsko-łacińska, oprać. M. Plezia, Wr. 1952 BN 1141, oraz w: Antologia
poezji polsko-łacińskiej, oprac. A. Jelicz, W. 1956.
J. KRÓKOWSKI M. Hussowskiego „Carmen de bisonte", Wr. 1959.
Stefan Zabłocki

Podobne prace

Do góry