Ocena brak

CAPPELLO FELICE MARIA SJ

Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012

ur. 8 X 1879 w Caviola
di Falcade (prow. Belluno), zm. 25 III 1962 w Rzymie, Kanonista.

Po święceniach kapł. pracował 1902-05 w duszpasterstwie par. ;
1904-06 odbył specjalizacje w zakresie filozofii, teologii i prawa
kan. (doktoraty); 1906-13 wykładał prawo i Pismo św. w Belluno;
1913 wstąpił do zakonu; 1914-20 wykładał prawo kan.
i teologię mor. w Anagni;

1920 został prof, w Gregorianum;
wykładał także w Pap. Instytucie Wsch. i w Pap. Szkole Paleografii,
DyplQmatyki i Archiwistyki. Był konsultorem Kongregacji
— Konsystorialnej, Soboru, Obrzędów i Kościołów Wsch.
oraz członkiem Pap. Komisji Interpretacji KPK. Uczestniczył
w pracach przygotowawczych synodu rzym. oraz Soboru Wat. II
jako ekspert w Komisji do Spraw Bpów i Zarządu Diecezji.

Opublikował ponad 200 prac, przeważnie z prawa kan.;
z zakresu filozofii wydał La conoscenza di Dio secondo ragione
(Belluno 1905);

do pierwszych prac kanonistycznych należą
Institutiones iuris publia ecclesiastici (I-II, Tn 1907, 1913),
Chiesa e stato (I-II, R 1910, 1913), De Curia romana (I-II, R
1911-12); najbardziej cenione są dzieła Tractatus canonico-moralis
de censuris (Tn 1919, 19504), Summa iuris publici ecclesiastici
(R 1923, 19546), Tractatus canonico-moralis de sacramentis
(I-III, Tn 1925-35; wyd. późniejsze w 5 t., z których De matrimonio
liczy dotąd 7 wyd.), Summa iuris canonici (I-III, R 1928-36
i liczne wyd.) i Praxis processualis (Tn 1939.19482).

C. w publikacjach umiejętnie łączył rozległą erudycję z nastawieniem
praktycznym; jego dzieła mają charakter wyczerpującego
komentarza do przepisów prawa kanonicznego.

 

Miscellanea in honorem Felicis Mariae C. SJ, PRMCL 48 (1959) z. 3-4,
I-XXIV (bibliogr.); J.M. Le Blond, La mort du père C, Et 113 (1962) 232-233; D. Mondrone, Dottrina e santità di vita di padre Felice Maria C, SJ, CivCat 113 (1962) z. 2, 105-118; P. Huizing, In memoriam Felicis Mariae C.SJ, PRMCL 51 (1962) 410-412; D. Mondrone, Padre C, R 1973.

Podobne prace

Do góry