Ocena brak

CAMERON JOHN

Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012

ur. 1579 w Glasgow, zm. 1625 w Montauban
(Basen Akwitański), Teolog kalwiński.

Kształcił się w Glasgow, a 1600 udał się do Francji; uczył się
w kolegium protest, w Bergerac oraz w Sedanie; od 1604 studiował
teologię w Paryżu, Genewie i Heidelbergu; 1608 został pastorem
w Bordeaux; 1618 objął katedrę teologii w akademii w Saumur,
a 1624 w Montauban.

Głosząc ideę powsz. woli zbawczej
Boga, złagodził kalwińską naukę o -» predestynacji; uważał,
że łaskę i zbawienie może otrzymać każdy, kto wytrwa w wierze
chrzęść; opowiadał się za tolerancją rei. i wolnością nauki;
jego teol. poglądy, potępione 1675 przez ortodoksyjnych kalwinistów
szwajc, określono mianem uniwersalizmu hipotetycznego.

Do głównych dzieł teologicznych C. należą m.in.
Theses de gratia et libero arbitrio (Saumur 1618), Theses XLII
theologicae de necessitate satisfactionis Christi pro peccatis
(Saumur 1620), Defensio sententiae de gratia et libero arbitrio
(Saumur 1624) i Praelectiones theologicae (I-III, Saumur 1626-
28); kontynuatorem myśli teologicznej C. byli jego uczniowie
M. Amyraut i L. Cappel.

 

H.E. Weber, Reformation, Orthodoxie und Rationalismus, Gü 1951, II
128-133; M. Geiger, Die Basler Kirche und Theologie im Zeitalter der Hochorthodoxie, Z 1952, 112-118; J. Moltmann, Prüdestination und Heilsgeschichte bei M. Amyraut, ZKG 65 (1953-54) 271-285; T.F. Henderson, DNB III 747-748; M. Nicolas, NBG VIII 327-329; S.A. Burrell, NCE II 1106; A.H. Swinne, John C. Philosoph und Theologe. Bibliographisch-kritische Analyse der Handund Druckschriften, sowie der C. Literatur, F 1968.

Podobne prace

Do góry