Ocena brak

CALLAEY JOANNES BAPTISTA OFMCap

Autor /Cieszyrad Dodano /17.07.2012

Imię zak. Fredegand,
ur. 27 VI 1885 w Antwerpii, zm. 21 XII 1967 tamże,
historyk zakonu i Kościoła.

Do zakonu wstąpił 1901 w prow, flandro-belgijskiej ; 1907
przyjął święcenia kapł.; studiował w Lowanium, gdzie 1910
uzyskał doktorat na podstawie pracy L'idéalisme franciscain
spirituel au XIVe siècle. Etude sur Ubertin de Casale (Lv 1911);
1918-32 wykładał historię zak. w międzynar. kolegium zak.
w Rzymie; 1919-27 podróżował po Europie, Stanach Zjedn.
i Indiach, zbierając dokumentację hist, dotyczącą kapucynów;

1930 został konsultorem hist, sekcji w Kongr. Obrzędów i uczestniczył
w rozstrzyganiu kontrowersyjnych problemów w procesach
beatyfikacyjnych (np. sporu o fundatorstwo zgrom, założonych
przez bł. Ludwika Grignion de Montfort); 1932-55
wykładał historię Kościoła w Pontificia Università Urbaniana.

Opublikował wiele prac z historii franciszkanizmu, m.in. De
fontibus litterariis ad vitam sancii Francisci Assisiensis (R 1931),
Structura interna et actio propria ordinis franciscalis secundum
regulam (R 1932); dzieje III zakonu przedstawił w / / Terz' Ordine
secolare di san Francesco. Saggio storico (R 1921).

Z zakresu
historii Kościoła wydał podręcznik Praelectiones historiae
ecclesiasticae: I — Aetatis antiquae (R 1936, 19624), II — Aetatis
modernae (R 1937, 1950), III — Aetatis recentioris et praesentis
(R 1955, 19593). Za działalność nauk. otrzymał nagrody (m.in.
Akademii Franc.) i odznaczenia świeckie oraz kośc. (m.in. Order
pro Ecclesia et Pontífice).

 

P. Eymard, Fredegand C. OFMCap, Consultor bij de H. Congregatile der Riten, An 1953 (bibliogr.); Fredegandus ab Antwerpen, ACap 84 (1968) 135-140; Fredegand C, Vox Minorum 22 (1968) 53, 83-88; CF 39(1969) 239-240.

Podobne prace

Do góry