Ocena brak

Całkowite uwolnienie podskokowe (technika Simonsa)

Autor /kulka Dodano /20.12.2013

Definicja. Całkowita kapsuloligamentotomia skoko-wo-piętowo-łódkowa z przecięciem więzadła skokowo-piętowego międzykostnego. Uwolnienie tylne (patrz definicja) z możliwością wydłużenia ścięgna m. zginacza długiego palucha i niekiedy palców. Re-pozycja skokowo-piętowo-łódkowa (kompleksu podskokowego) ze stabilizacją drutami Kirschnera.

Wskazania. Klinicznym wskazaniem do wyboru tej techniki jest niekorekcyjna szpotawość, ustawienie stopy do wewnątrz oraz ustawienie końskie. W tej technice ostatnią przeszkodą, która wymaga pokonania, jest więzadło piętowo-skokowe międzykost-ne, które musi zostać całkowicie przecięte. Efekt to całkowite oddzielenie kompleksu podskokowego od kości skokowej, które umożliwia jego swobodną repozycję. Wskazania radiograficzne uzasadniające wybór całkowitego uwolnienia podskokowego są takie same jak dla uwolnienia tylno-przyśrodkowego i bocznego oraz częściowego uwolnienia podskokowego, przy czym wartości kątów skokowo-piętowych w obu projekcjach są bliskie 0°. Dodatkowym potwierdzeniem jest nakładanie się kości skokowej i piętowej na radiogramach w rzucie a-p, w skorygowanej pozycji stopy..

Każda z wymienionych technik leczenia operacyjnego powinna być zweryfikowana śródoperacyjnie i pomimo pierwotnych założeń może zostać rozszerzona w trakcie wykonywania operacji.

Około 20% operowanych stóp wymaga reoperacji, zarówno z powodu przetrwałego zniekształcenia, którym jest najczęściej przy wiedzenie przodostopia, jak \ nawrotu, który najczęściej ujawnia się w pierwszych 2-3 latach życia. Udowodniono, że wczesna reopera-cja daje lepszy wynik końcowy aniżeli czekanie do wieku szkolnego i dopiero wtedy stosowanie technik poprawczych.

Podobne prace

Do góry