Ocena brak

Całkowite upłynnienie złotego

Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011

 

11 kwietnia 2000 r. prezes Narodowego Banku Polskiego Hanna Gronkiewicz-Waltz poinformowała, iż rząd w porozumieniu z Radą Polityki Pieniężnej zdecydował o pełnym upłynnieniu kursu złotego od środy 12 kwietnia.

Rada zgłosiła propozycję upłynnienia już w połowie 1999 roku, jednak rząd ze względu na duże wahania złotego zwlekał ze zgodą.

Dopiero utworzenie konta rządu w NBP, na które wpływać około 40 proc. środków z prywatyzacji (żeby nie podnosiły kursu złotego), otworzyło drogę do pełnego upłynnienia złotego.

Decyzja ta stanowi kolejny krok w realizacji średniookresowej strategii polityki pieniężnej przyjętej przez RPP. Dwuletnie włączenie złotego do systemu kursowego ERM2 jest bowiem warunkiem przystąpienia Polski do Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej (EMU). Wejście do ERM2 powinno zostać poprzedzone okresem stosowania w pełni płynnego kursu walutowego. Pozwoli to trafniej zbliżyć kurs rynkowy do kursu równowagi przed jego ponownym usztywnieniem w ramach ERM2.

Ponadto elastyczny kurs walutowy sprzyjać będzie również eliminacji napięć, które mogą pojawić się w bilansie płatniczym, a także skłaniać uczestników rynku do należytej oceny ryzyka kursowego.

Podobne prace

Do góry