Ocena brak

CAELI MILITIA CONSONET DULCITER

Autor /Cieszyrad Dodano /17.07.2012

Hymn ku czci
św. Małgorzaty z Antiochii, anonimowy utwór krak. z pocz.
XV w., zachowany w rękopiśmiennych i druk. brewiarzach krak. ;

składa się z 7 strof o rymach parzystych i wewn. na wzór hymnu
o męczennikach Sanctorum mentis. Treścią hymnu jest męczeństwo
św. Małgorzaty. Tekst wydano w AH IV 198-199.

 

Chev 3492; B. Gładysz, O łacińskich hymnach kościelnych z polskich źródeł średniowiecznych, PT 11 (1930) 116-117; Kowalewicz LŚr 114.

Podobne prace

Do góry