Ocena brak

CADBURY HENRY JOEL

Autor /Nadbor Dodano /16.07.2012

ur. 1 XII 1883 w Filadelfii, zm.
7 X 1974 w Haverford (pod Filadelfią), Biblista i działacz społeczny.

Po studiach filologii gr. i filozofii w Haverford College uzyskał
1914 na Harvardzie doktorat z filozofii na podstawie pracy The
Style and Literatury Method of Luke (I-II, C 1919-20), a 1933
z nauk o literaturze w Haverford College; wykładał filozofię i
lit. zagadnienia Biblii 1914-26 i 1934-54 na Harvardzie, a 1926-34
w Bryn Mawr College.

Działał w towarzystwach nauk. jako
sekretarz 1916-33 Society of Biblical Literature, a 1934-54 American
Schools of Oriental Research; członek założyciel Studiorum
Novi Testamenti Societas (1958-59 prezes); był też działaczem
społ. i polit.; 1917-20 z ramienia American Friends
Service Committee był inspektorem ośrodków opieki nad dzieckiem
w Niemczech, a 1928-34 i 1944-60 przew. Komitetu.

Główny nurt badań C. skupiał się na filol. analizach Łk i Dz;
opublikował m.in. Lexical Notes on Luke-Acts (JBL 44 (1925)
214-227, 45 (1926) 190-209, 305-322, 48 (1929) 412-425, 52 (1933)
55-65), Some Semitic Personal Names in Luke-Acts (w: Amicitiae
Corolla, Lo 1933,- 45-56), Four Features of Lucan Style (w:
Studies in Luke-Acts, Nas 1966, 87-102); w dziele The Beginnings
of Christianity. The Acts of the Apostles (I-V, Lo 1920-33) opracował
przekł., komentarz i niektóre egzeget. problemy Dz,
jak summaria w Dz czy proces Pawła Apostoła w świetle prawa
rzym. ; w badaniach uwzględniał także kontekst społ. pierwotnego
chrześcijaństwa (The Basis of Early Christian Antimilitarism,
JBL 37(1918) 66-94; The Book of Acts in History, Lo
1955).

Krajom języka ang. przyswoił metodę historii form, tradycji
i redakcji w Between Jesus and the Gospels (HTR 16 (1923)
81-92), The Making of Luke-Acts (Lo 1928, Naperville 19582)
oraz problem Jezusa historii w Jesus. What Manner of Man
(NY 1947, Lo 19622) i w The Peril of Modernizing Jesus (Lo
1962).

Z zakresu historii i ideologii kwakrów opublikował
Norwegian Quakers of1825 (HTR 18 (1925) 293-319), Quakerism
and Early Christianity (Lo 1957), Die Gestalt Christi im Denken
des Quäkertums (w: Ruf und Antwort, L 1964, 264-266).
Bibliografię publikacji C. zawiera księga pamiątkowa Then
and Now. Quakers Essays, History and Contemporary (Ox 1961).

 

E. Dinkier, RGG I 1578; A.N. Wilder, In Memoriam Henry Joel C. 1883- 1974, NTS 21 (1974-75) 313-317; J. Szlaga, Henry Joel C. 1883-1974, RBL 28 (1975) 283-285.

Podobne prace

Do góry