Ocena brak

Cache - pót

Autor /Teresa Dodano /25.10.2012

Szerokie naczynie ceram., zdobione dekoracją
piast, lub mai., do którego wstawia się doniczkę
z kwiatami; pojawiło się w XVII w. we Francji,
najpierw jako wyrób fajansowy; w kon. XVIII w. porcelanowy,
okrągły lub kwadratowy, często zdobiony
głowami kozłów; ob. często plastikowe,
(franc. cacher 'ukryć' + pot 'garnek')

Podobne prace

Do góry