Ocena brak

BYRNES JAMES (1879-1972) - polityk

Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011

Amerykański senator, prawnik i bli­ski przyjaciel prezydenta Franklina D. Roosevelta, w październiku 1942 r. objął stanowisko dyrektora Biura Stabilizacji Ekonomicznej (Office of Economic Stabilization), przemianowanego później na Biuro Mobilizacji Wojennej (Office of War Mobilization). Sukcesy, jakie odniósł w zwalczaniu inflacji i roz­woju produkcji zbrojeniowej, umoc­niły jego pozycję doradcy prezy­denta. W 1945 r. pojechał z prezy­dentem na konferencję w Jałcie, aczkolwiek ze względu na brak doświadczenia w negocjacjach z Rosjanami nie odegrał tam więk­szej roli. W lipcu 1945 r., miano­wany przez następcę Roosevelta ,Harry'ego Trumana sekretarzemstanu (minister spraw zagranicz­nych), brał udział w najważniej­szych konferencjach tego okre­su: w Poczdamie i Londynie.W 1947 r. zrezygnował ze stanowi­ska, na którym zastąpił go GeorgeMarshall.

Podobne prace

Do góry