Ocena brak

BYDŁO

Autor /Marceli Dodano /06.03.2012

Od być (do XVI w.) 'byt, istnienie'. Ale już od XIV w. także: 'mienie, dobytek', a od XV w. również: 'zwierzęta domowe, trzoda'; dziś: 'krowy, woły, cielęta, byki'.

Podobne prace

Do góry