Ocena brak

BUSZCZYŃSKI STEFAN , pseud. Tadeusz Strzemieniec

Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012

BUSZCZYŃSKI STEFAN , pseud. Tadeusz Strzemieniec,
ur. 26 XII 1821 w Młodkowcach (Podole), zm. 20 X 1892 w Krakowie,
pisarz polit., publicysta. Po studiach humanist. na uniw.
kijowskim gospodarował od 1845 na Podolu; czynny w powstaniu,
od 1864 przebywał za granicą (m. in. w Paryżu) bądź
w Galicji, od 1881 stale w Krakowie (od 1869 czł. TNK).
Publicysta ceniony również we Francji i w Niemczech, wyidealizowany
ustrój dawnej Rzplitej i utopijny związek narodów
przeciwstawiał współcz. mu Europie, zmaterializowanej
w myśl egoistycznych interesów dynastycznych (La decadence
de l'Europe 1867, Le catechisme social 1876, „fantazja społ."
Rękopis z przyszłego wieku, powst. ok. 1881, wyd. 1918, i in.);
w obronie przeszłości nar. występował przeciw pozytywistom
(ale ogłosił w „Ruchu Lit." 1877 manifest pozytywist. Do
pracy!), a zwł. przeciw —» krakowskiej szkole hist. (Znaczenie
dziejów Polski i walk o niepodległość, „Warta" 1882-83,
Obrona spotwarzonego narodu z. 1-4 1888-94 i in.). Publikował
utwory poet. oraz prace o A. Korzeniowskim, W. Polu. J.I.
Kraszewskim.

Zbiorowe wydanie pism, t. 1-8, Kr. 1894-95.
PSB 3 (M. Dynowska).

Podobne prace

Do góry