Ocena brak

BUSKO ZDRÓJ

Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012

Parafia i dekanat w diecezji kieleckiej.

Początki B. sięgają XII w.; lokacja miasta nastąpiła 1287.
Kościół par. NMP, istniejący już ok. poł. XII w., złączono
z ufundowanym 1180 przez braci bpa Wita i rycerza Dzierżka
klasztorem norbertanów, zw. prepozyturą (składającym się z konwentu
żeńskiego i męskiego, od 1241 tylko żeńskiego). Kościół
z 1470 zniszczył pożar 1590;

obecny z 1592-1621, odrestaurowany
(po pożarze 1820) w stylu barokowo-klasycystycznym;
na uwagę zasługuje w nim obraz MB z 2. poł. XVIII w. w głównym
ołtarzu, przypisywany F. Smuglewiczowi; budynki klasztorne
fundacji kanonika krak. Dominika Lochmana i bpa K.F.
Szaniawskiego pochodzą z 1720-30; klasztor skasowano 1818.

Na starym cmentarzu znajduje się drewniany kościół św. Leonarda
z 1699, konstrukcji zrębowej, o prostokątnej nawie, z węższym
prezbiterium, zamkniętym wielobocznie (odrestaurowany
1880). W Chotelu Zielonym bp płoc. Wit zbudował ok. 1190
kościół św. Stanisława Bpa, a 1527 wystawiono drewniany,
w którym zachowały się ślady renesansowej polichromii oraz
tryptyk z pocz. XVI w.

W 1935 powstał w B. dom zak. albertynek,
a 1943 kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, przy którym
1945-50 istniało żeńskie gimnazjum krawieckie.
Dekanat B. powstały 1958 ma 7 parafii (Balice, B., Dobrowoda,
Janina, Szaniec, Szczaworyż, Zagość).

 

ArKi PB-18,1-2, PC-10,1; SGKP I 478-480; T. Tomasiewicz, Kartki
z podróży do B., Wwa 1902, 18-24; R. Gródecki, Dzieje klasztoru premonstrateńskiego w B. w wiekach irednlch, RAUWHF 32(1914) 1-93; J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Stopnickiem, Mariówka 1930, 29-41; KZSP III z.1,6-11; MPT I 500; E. Wiśniowski, Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej w średniowieczu, Wwa 1965, 67,121.

Podobne prace

Do góry