Ocena brak

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Dążenie burżuazji angielskiej i nowej szlachty do likwidacji pozostałości ustroju feudalnego

Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011

Rozwój stosunków kapitalistycznych w przemyśle i rolnictwie angielskim powstrzymywany był po przez różnorodne czynniki:

w miastach - bardzo mocny ustrój cechowy

na wsi - feudalna własność ziemi,

ponadto nie wytworzył się jeszcze ogólnonarodowy rynek oraz istniały całe połacia kraju, na których panowały stosunki feudalne. W związku z tym decydujący głos w państwie miały klasy społeczne związane z feudalnym sposobem produkcji i z feudalnym systemem społecznym. Na straży takiego porządku społecznego stało państwo i kościół anglikański.

W takiej sytuacji burżuazja i nowa szlachta dążyła do usunięcia pozostałości feudalnych w życiu ekonomicznym , społecznym i politycznym kraju.

Podobne prace

Do góry