Ocena brak

BURCKHARDT JACOB

Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012

ur. 25 V 1818 w Bazylei, zm.
8 VIII 1897 tamże, Historyk kultury i sztuki.

Syn pastora kalwińskiego; studiował teologię, nast. historię
i filologię na uniw. w Bazylei; studia hist, kontynuował w Berlinie
i Bonn, m.in. pod kierunkiem L. Rankego i J. Grimma;
1845 objął w Bazylei katedrę historii, którą kierował do 1893
(1855-58 wykładał również na politechnice w Zurychu); początkowo
zajmował się średniow. sztuką krajów germ., z czasem
poświęcił się studiom nad wł. odrodzeniem.

Dotycząca tego
okresu rozprawa Die Kultur der Renaissance in Italien (Bas
1860; Kultura odrodzenia we Włoszech I-II, Kr 1895-97, Wwa
19655) ze względu na harmonijny i efektowny układ materiału
oraz eseistyczną formę należy do najwybitniejszych dzieł historiografii
światowej.

Zeświecczony renesans, w którym B. (za
J. Micheletem) widział przede wszystkim ideał odkrycia świata
i człowieka, przeciwstawił chrzęść średniowieczu, i dlatego
właśnie z renesansu wywodził rodowód kultury nowoż.; popularyzował
w kołach liberalnej inteligencji, szczególnie niem.,
tzw. renesansyzm, poszukujący wzorów życia i twórczości w ideałach
i stylu epoki odrodzenia.

Wprowadzeniem do studiów
nad średniowieczem jest Die Zeit Konstantins des Grossen (Bas
1856); dzieło Cicerone, eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke
Italiens (I-III, Bas 1855), oparte na dobrej znajomości
zabytków i po raz pierwszy uwzględniające analizę formy dzieła
artyst., jako przewodnik po sztuce antycznej i nowoż. stało się
wzorem dla późniejszych publikacji tego typu.

Pośmiertnie z wykładów
B. wydano Griechische Kulturgeschichte (ITV, B 1898-
1902) oraz Weltgeschichtliche Betrachtungen (St 1905); dzieła te
są wyczerpującym opracowaniem teorii kultury i historiozofii.

 

K. Hanel, Skizzen und Vorarbeiten zu einer wissenschaftlichen Biographie Jakob B. I-II, L 1908-12; W. Rehm, Jacob B., Frauenfeld 1930; K. Löwith, Jakob B. Der Mensch inmitten der Geschichte, Lz 1936; E. Saun, Jakob B. und Nietzsche, Bas 1938; A. von Martin, Die Religion in Jacob B., Mn 1942, 1947 ; tenże, Nietzsche und B., Mn 1945; W. Kaegi, Jacob B. Eine Biographie MV, Bas 1947-67; F. Meinecke, Ranke und B., B 1948; W. Kaegi, Europäische Horizonte im Denken Jacob B., Bas 1962; tenże, NDB UI 36-38; W.J. Petry, NCE II 888-889; J. Wenzel, Jacob B. in der Krise seiner Zeit, B 1967; Z. Kuderowicz, Biografia kultury. O poglądach Jakuba B., Wwa 1973.

Podobne prace

Do góry